Så gör du en bra koncernredovisning

Vad är egentligen en bra koncernredovisning och hur ska den utformas för att locka till läsning? Här får du de bästa tipsen som hjälper dig att skapa en koncernredovisning som blir till något utöver det vanliga.

Det här är en koncernredovisning

Vid sidan av den vanliga årsredovisningen behöver moderföretag upprätta en särskild koncernredovisning. Syftet med koncernredovisningen är att beskriva koncernens finansiella status utifrån såväl moderföretaget som (minst ett) dotterföretags gemensamma tillstånd.

Det kallas för konsolidering när du slår samman moderbolaget och dotterbolagens finansiella rapporter till en helhet. Före konsolideringen kan genomföras behöver de transaktioner som ägt rum mellan de olika bolagen i koncernen elimineras. När detta är gjort kan koncernredovisningen presenteras. 

Det här ska en koncernredovisning innehålla

Det är till stor del lagstadgat vad en koncernredovisning ska innehålla. Det viktigaste är att koncernredovisningen ger en verklighetstrogen bild av koncernens ekonomiska situation.

 • Fastställelseintyg. Ett dokument som intygar att resultat- och balansräkning är fastställda av styrelse och vd under årsstämman.
 • Förvaltningsberättelse. Uppgifter om koncernens utveckling, ställning, resultat och viktiga händelser som ägt rum under det senaste året.
 • Koncernbalansräkning. En sammanslagning av moder- och dotterföretagens balansräkningar där vissa poster eliminerats.
 • Koncernresultaträkning. En återspegling av koncernens totala resultat, där alla interna vinster eliminerats.
 • Kassaflödesanalys. En sammanställning över koncernens årliga pengaflöden.
 • Noter. I koncernredovisning ingår också en lista över dotterföretag och andra intresseföretag.

Koncernredovisning ger också en möjlighet att bygga förtroende och intresse kring koncernen.

Dessa bolag måste upprätta en koncernredovisning

Kort sagt behöver i stort sett alla moderföretag som omfattas av årsredovisningslagen upprätta en koncernrapport. Det finns dock vissa undantag:

 • Små koncerner behöver inte presentera någon koncernredovisning
 • I vissa fall behöver inte moderföretag som också är dotterföretag upprätta koncernredovisning
 • Om moderföretaget har dotterföretag utan väsentlig betydelse behövs ingen koncernredovisning

Mer detaljerad information om vem som behöver upprätta en koncernredovisning hittar du här

Så ofta ska du upprätta en koncernredovisning

Precis som en årsredovisning upprättas koncernredovisning en gång per räkenskapsår. Du koncernredovisar alltså vid varje räkenskapsårs slut. 

Den behöver inte vara tråkig!

Koncernredovisningen ska framför allt ge en lättöverskådlig insyn i den ekonomiska situationen under det senaste räkenskapsåret. 

Låt er kreativitet flöda och locka till läsning. En väl genomtänk och genomarbetad koncernredovisning ger er ett ypperligt tillfälle att stärka ert varumärke och bygga förtroende och intresse kring koncernen samt inspirera era medarbetare. Berätta historien om er, varför finns ni och vad som gör er unika.

Med genomtänkt design och inspirerande storytelling kan du försäkra dig om att du sprider viktig information som motiverar läsaren. Så hur gör man?

Använd storytelling

Koncernrapporten ger dig en chans att skapa intresse kring koncernen. Den ska ge en inblick i vad koncernen arbetar med, vad ni har för mål och vilket läge ni befinner er i idag. Med hjälp av storytelling kan du förbättra hur läsaren upplever ditt företag, både under läsningen och efteråt.

Fördelarna med att använda storytelling i koncernredovisning är många.

Bygger förtroende för ert varumärke

Koncernens finansiella status är viktig att presentera, men du har också möjlighet att visa annan typ av data och detaljer som kan vara relevant på andra sätt. Den data du presenterar kan ge en inblick i var ni lägger pengarna, hur ni arbetar och vad det ger för effekt. 

Visar era värderingar

Med hjälp av storytelling kan du också delge koncernens värderingar. Var transparenta kring hur ni arbetar med hållbarhet, inkludering och mångfald – det kan ha stor betydelse för hur läsaren uppfattar er.

Synliggör människorna bakom

I koncernredovisning kan människorna bakom få möjlighet att stiga fram och berätta vad de gör för att ta koncernen framåt. Det adderar en verklighetsförankrad touch på koncernredovisning, samtidigt som medarbetarna känner sig värdesatta. 

Skapa en design som stärker ert varumärke

Tappa inte fokus på syftet bakom koncernredovisning – att delge viktig (och lagstadgad) information. Det ska vara enkelt att navigera rätt och läsaren ska utan ansträngning kunna hitta den information han eller hon är ute efter. 

Det grundläggande

Innan du sätter igång med layouten av din koncernredovisning finns det några punkter som kan vara bra att ha med sig i bakhuvudet.

 • Dela upp koncernredovisning i tydliga delar, rent visuellt
 • Starta med en sida som sammanfattar koncernredovisning innehåll
 • Tänk igenom valet av typsnitt, så att informationen blir lättläst
 • Var noga med att bara inkludera bilder och grafer som tillför något 
 • Reducera stora textmassor till sammanfattande stycken och punkter 
 • Var sparsam med färger – använd helst inte fler än tre

Omslag som fångar intresse

Den grafiska design du använder dig av i din koncernredovisning bör följa samma profil som den ni använder i varumärket. Det gäller även för grafer och tabeller.

Att presentera data lättbegripligt är viktigt, särskilt när det kommer till mer negativt klingande information. Var tydlig när du presenterar fakta och presentera eventuella lösningar för att komma vidare. Utnyttja det bibliotek av ikoner, färger och typsnitt som finns online för att säkerställa att den data du presenterar berättar något för läsaren. Med hjälp av bra infografik kan du förklara de komplexa situationer som din data beskriver.

Visualisera er data

Du ska inte döma boken efter omslaget, men det gör vi alla ändå, vare sig vi vill eller inte. Lägg därför lite extra krut på koncernredovisningens framsida. 

Nu för tiden presenteras koncernredovisning oftast i form av en nedladdningsbar pdf, vilket innebär att du kan ta dig stora friheter rent designmässigt. Låt omslaget återspegla rapportens innehåll med fotografier eller grafiska element, tillsammans med inslag som sätter tonen för den grafiska biten i resten av rapporten.

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
 • svar på dina frågor från en av våra specialister
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar