Danske Banks rådgivare: så får du kontroll på ekonomi och styrelsearbete med Boardeaser

Anders Bergkvist är rådgivare på Danske Bank och engagerad i bankens arbete att hjälpa sina företagskunder att få bättre kontroll på styrelsearbete och ekonomiuppföljning. När man ville erbjuda ett verktyg som gjorde detta enklare, föll valet på Boardeaser, där ledning och styrelse enkelt kan få överblick och kontroll – inte minst på likviditeten.

Bättre överblick och dialog med banken

Vilka fördelar ser du med Boardeaser?

– Flera stycken faktiskt. Vi har ju haft möjlighet att testa det här verktyget i ett pilotprojekt med våra kunder på kontoret och det är väl framförallt två delar som jag skulle vilja lyfta fram. Det är dels Styrelseportalen som jag tycker är ett bra verktyg för ett effektivare styrelsearbete. Ofta behöver man hålla koll på mötesbokningar, man kanske behöver skicka ut material till dem som är med i mötet och här får vd och styrelseordförande en väldigt bra koll på vad som har gått ut, vilka som har läst och man skapar ett kort sagt bra ordning och reda. Man kan också spara ner andra typer av dokument vilket jag tycker är väldigt bra.

Sen har vi rapporteringsverktyget och det tycker jag är väldigt visuellt och bra för att överblicka säsongsvariationer och likviditetsbehov i ett tidigt skede. Man förstår svängningarna i bolaget på ett väldigt bra sätt. Man kan också enkelt skapa koncernkonsolidering under ett löpande verksamhetsår och det vet jag att både vi på Danske Bank och våra företagskunder har väldigt stor nytta av för att förstå helheten.

Hur kan rapporterna hjälpa mig i mitt samtal med banken?
– Man kan naturligtvis skriva ut dem och överlämna dem till banken men det bästa är att du också kan dela dem digitalt, direkt i verktyget. Då väljer du själv vad banken ska få ta del av. Ju tidigare vi kommer in som bollplank i en dialog där man ska göra en stor investering eller diskutera stora finansiella frågor som förvärv, desto bättre. Att hålla koll på likviditeten i alla lägen är jätteviktigt.

Enkelt att få koll på likviditeten

Varför är det så viktigt att hålla koll på sin likviditet som företagare?
– Många företagare ser det som A och O och att kunna vara handlingskraftig i oväntade situationer, inte minst nu i dessa tider med hög inflation och dyra drivmedelspriser och när man har ett företag med väldigt stora säsongssvängningar så är det väldigt bra att kunna ha en överblick och t.ex. se hur mycket man binder i olika typer av rörelsekapital, kundfodringar, lager etcetera.

Ett bra verktyg för företag som växer

Hur tycker du att Boardeasers rapporter står sig i jämförelse med andra aktörer på marknaden?
– Jamen bra, vi ställer oss bakom det här verktyget och har tittat på alternativ. Det som vi fastnade för initialt var den visuella rapporteringen, hur man bearbetar informationen och får en överblick under en vald tidsperiod. Just det här med styrelsearbetet, att det flyter på tycker vi i banken också är väldigt viktigt för bolagets tillväxt. Det här är ju ett verktyg som i hög grad ska underlätta arbetet.

Hur ofta möter du kunder som har utmaningar med sitt styrelsearbete och sin rapportering?
– Ofta! Vi har ju ofta långa kundrelationer och många familjeföretag och fåmansföretag som växer, både organiskt och genom förvärv. När man når en viss storlek kommer man till frågan om man ska ta in en extern vd, styrelseordförande eller specialister. Det sväller och man behöver ha mer ordning och reda. Då är det här ett väldigt bra verktyg att kunna nyttja i just det arbetet, skulle jag säga.

Boka demo och testa våra verktyg

gratis i 30 dagar

Under en demo får du bland annat: 

  • en genomgång av vår plattform och hur den kan stötta just dig och ditt företag.
  • se hur automatiserad rapportering fungerar.
  • svar på dina frågor och funderingar.
  • tips på hur du kan jobba smartare istället för hårdare.

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta.

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer inom kort med förslag på tider

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar