5 tips till dig som kört fast i due diligence-träsket

Oavsett var på resan du befinner dig, finns en väg framåt. Här presenterar vi fem vanliga due diligence-lägen och hur du kommer vidare.

1. Due diligence är inte aktuellt för mitt bolag i nuläget. Behöver jag verkligen lägga tid på det här?

Sällan möter du människor som har “några timmar över” inom bolagsvärlden. Tid är snarare en bristvara. Därför är det fullt förståeligt att förberedelser inför en eventuell, framtida due diligence inte direkt lockar.

Men faktum är att bolaget tjänar mycket på att vara due diligence-redo, om det skulle bli aktuellt. Att all dokumentation finns tillgänglig sänder ut rätt signaler till potentiella köpare. Att bolaget framstår som välskött minskar risken för köparen, vilket höjer värdet. Sannolikheten att förvärvet blir av höjs också.

2. Jag har aldrig haft en tanke på att bli due diligence-redo. Var börjar jag?

Det är aldrig för sent att bli due diligence-redo. Men om du ser till att vara redo när det är dags, går processen både snabbare och smidigare. Börja med att införa en tydlig struktur för hanteringen av ekonomiska rapporter, avtalskopior, marknadsanalyser, personaldata och annan relevant information.

En bra start är att besvara följande frågor:

 • Vem har ansvar för att ta fram ekonomiska rapporter?
 • Hur ska de ekonomiska rapporterna presenteras?
 • Hur ofta ska de ekonomiska rapporterna följas upp med nya?
 • Vem har ansvar för marknadsanalys?
 • Hur ofta ska nya marknadsanalyser presenteras?
 • Vem har ansvar för att dokumentera viktiga förändringar i organisationen och vilken form ska dokumentationen ha?
 • Var ska all information lagras?

När strukturen sitter har du kommit en bra bit på vägen mot att bli due diligence-redo.

3. Jag har rätt bra koll på mitt bolag och det är snart dags för due diligence. Behöver jag blanda in någon utomstående?

Att hålla sig uppdaterad om hur det går för bolaget i olika avseenden är guld värt – särskilt när en due diligence blir aktuell. Om all dokumentation finns på plats och du känner att du har koll på det mesta, kan du klara dig bra på egen hand. Många väljer ändå att ta hjälp av en extern rådgivare. När ett par extra ögon granskar dokumentationen kan nya möjligheter upptäckas. Kanske går det att ta fram ytterligare data som kan vara användbart för specifika intressenter? Går det att förbättra formen på dokumentationen för att göra den mer användbar vid en due diligence? Sådana frågeställningar kan vara värdefulla att ta med en utomstående.

För att du ska känna dig trygg inför en due diligence av ditt bolag kan det också kännas bra att gå igenom bolagets ekonomi och kontrollera aktuella rapporter en extra gång innan du lämnar ifrån dig uppgifterna. Då kan du vara säker på att riskbilden stämmer överens med verkligheten och du kan skapa rimliga förväntningar på den stundande affären.

4. Mitt miljöintresse är stort, så när jag hörde talas om Grön Due Diligence blev jag nyfiken. Är det intressant för mitt bolag?

En så kallad miljökonsekvensbeskrivning har tidigare ofta gjorts efter ett företagsförvärv, när pengarna redan är satsade. Nu blir det allt vanligare att man kartlägger eventuella affärsrisker relaterade till naturen och omgivningarna i ett tidigare skede. Risker som kan försena, begränsa eller i värsta fall förbjuda, hela eller delar av verksamheten. Denna kartläggning är det som utgör en så kallad Grön Due Diligence, och det är (än så länge) främst aktuellt för bolag som är beroende av fastigheter av olika slag. 

I takt med EU:s miljölagstiftningen blir hårdare lär Grön Due Diligence bli vanligare. Samtidigt blir omvärlden allt mer hållbarhetsmedveten. Förutom rent affärsmässiga risker, är det många bolagsägare som strävar efter att bevara naturvärden och biologisk mångfald så långt det går av moraliska skäl.

5. Jag ska sälja mitt bolag och en potentiell köpare har efterfrågat en due diligence. Kommer jag tjäna på det?

 • En due diligence är helt enkelt en företagsbesiktning som ska berätta för köparen vilka risker och möjligheter som finns i ett eventuellt förvärv av ditt bolag. Visst tjänar man oftast på att vara öppen och ärlig – det finns sällan någon anledning till att inte lägga korten på bordet inför en så stor affärshändelse.

  Var beredd på att något av följande scenarion kan äga rum efter din due diligence:

  • Priset justeras. Beroende på vad informationen säger om ditt bolag kan priset justeras upp eller ner.
  • Det finstilta uppdateras. Den legala strukturen på transaktionen kan behöva ändras utifrån nya förutsättningar.
  • Köpet avbryts. Om ett väsentligt fel uppdagas kan hela transaktionen avbrytas.
  • Köpavtalet uppdateras. Nya avtalsvillkor gällande säljarens garantier kan uppkomma om företagsbesiktning blir svår att genomföra på vissa plan.
  • Fel åtgärdas innan köp. Ibland kan säljaren genomföra transaktioner under förutsättningar att vissa problem åtgärdas i förväg.

Nya utredningar påbörjas. Saker som upptäcks vid due diligence resulterar ofta i fler utredningar.

Ta hjälp av moderna lösningar

Att ha ordning och reda på alla avtal, dokument och ekonomiska data förenklar förstås DD-arbetet. Inför en eventuell försäljning eller överlåtelse av ditt bolag vill du förstås göra det så attraktivt som möjligt på marknaden. Utgå alltid från att köparen kommer att göra en genomgående analys av bolaget och se till att ha all viktig information tillgänglig när det är dags.

Numera finns digitala verktyg utformade för att hantera just DD-processen. Boardeaser håller dig ständigt redo genom att sammanställa och lista dokument och avtal som alltid bör finnas i organisationen. Vi påminner om vad som behöver revideras och erbjuder också en mer detaljerad checklista för due diligence.

 
 

Vill du förenkla din rapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Vi visualiserar din bokföring i tydliga tabeller och grafer som du snabbt sammanställer i skräddarsydda rapporter. Vårt molnbaserade verktyg är integrerat med alla vanliga ekonomisystem.

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av våra rapporteringsverktyg
 • svar på dina frågor från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar