Spara tid som CFO

5 sätt att spara tid som CFO

Rollen som CFO blir allt mer komplex och kräver bredare kompetens. Ett större ansvarsområde, men inte mer tid – hur ska du hinna fokusera på viktigt, strategiskt arbete? Här listar vi 5 tips på hur du kan spara tid som CFO.

1. Se över dina arbetsuppgifter

CFO-rollen ser väldigt olika ut från arbetsplats till arbetsplats. Utöver ansvar för allt ekonomi- och finansrelaterat kan CFO:n också jobba med lönehantering och personalfrågor, juridiska frågor, IT, inköp och allmän företagsadministration. Ansvarsområdena på ditt bord blir ofta fler med åren. Företaget växer, personalstyrkan utökas och mer strategi- och utvecklingsarbete krävs. Vad som till en början var en roll för viktigt analys- och strategiarbete kan i värsta fall omvandlas till att gå ut på att släcka bränder. 

Oavsett om du är ny i rollen eller har varit ekonomiansvarig i flera år, är det en bra idé att då och då gå igenom arbetsuppgifterna med företagets CEO. I takt med att företaget växer förändras också förutsättningarna. Om arbetsfördelningen inte ses över blir det svårare att prioritera bland uppgifterna. Beroende på företagets behov kan ni diskutera möjligheten att anställa en HR-ansvarig, anlita en jurist eller kontakta en IT-konsult. Få företagsledare vill att deras CFO ska prioritera löpande bokföring framför ekonomiskt strategiarbete, så upplys om läget när det är dags att omfördela arbetsuppgifterna.

2. Rekrytera rätt personer

På samma sätt som CFO och CEO behöver vara överens om arbetsuppgifterna, behöver du som CFO ha bra kommunikation med de anställda. En stor del av CFO-ansvaret handlar om att se till att personalstyrkan har de kompetenser och egenskaper som krävs för att kunna sköta det ekonomiska arbetet. Se därför till att kommunicera ansvarsfördelningen med de anställda. Var också tydlig med vilka förväntningar du har. Lägg tid på upplärning av nya talanger och gå igenom hur och när du förväntar dig att de levererar. 

När personalen vet hur du som CFO vill ha det slipper du lägga onödig tid på mikromanagement. Om du känner dig trygg med arbetsgruppen kan du enklare delegera ut delar av ansvaret och på så sätt spara massor av tid som CFO.

3. Spara tid som CFO genom att automatisera processer

Hos många ekonomiavdelningar pågår just nu omställningen från traditionella sätt att arbeta på till moderna lösningar. Kanske lägger ni mycket tid på att få kontroll på företagets utgifter, med privata utlägg, företagskort och borttappade kvitton som en tidsslukande del av vardagen? Hur mycket tid skulle ni spara på att integrera ert bokföringsprogram med andra affärslösningar som används i företaget? Det finns smidiga lösningar för detta. 

Att automatisera processer på ekonomiavdelningen tar tid, men betalar sig i det långa loppet. Det finns många företag som jobbar med digitalisering inom ekonomi, från digital bokföring till automatisk rapportskrivning.

För att spara tid som CFO behöver du utveckla digitala strategier, ta hjälpen som finns på marknaden och led det ekonomiska arbetet in i framtiden.

4. Förenkla beslut med analys

En CFO bör lägga tid på viktigt analysarbete, strategi och uppföljning, inte på sammanställning av data och rapportskrivning. Du sparar mycket tid om du delegerar det tidskrävande arbetet på anställda eller, ännu bättre, ser det som ett tillfälle att göra företaget mer digitalt.

Numera finns det smarta verktyg för beslutsstöd som tar fram nyckeltal och skapar rapporter utifrån dina bestämda parametrar. Det kan förenkla analysarbetet och snabba på beslutsprocesser på många nivåer i företaget.

5. Digitalisera hela bokföringsprocessen

De flesta företag vill arbeta mer digitalt med sin bokföring. Fördelarna är många. Det är ofta bättre ur miljösynpunkt, skapar enklare processer och tidseffektiviserar det ekonomiska arbetet. Idag finns det många smarta lösningar för att kunna arbeta med digital bokföring. 

 • Digitala kvittoverktyg
  Med ett digitalt kvittoverktyg slipper ekonomiavdelningen lägga tid på att jaga kvitton i slutet av varje månad. Med digital bokföring av köp kan kvittona fotograferas och bokföringen automatiseras genom en app.

 • Scanning av leverantörsfakturor
  Det går att digitalisera hanteringen av leverantörsfakturor. Den här typen av tjänst för att automatisera bokföring sparar tid samtidigt som fakturahanteringen blir säkrare.

 • E-faktura som standard
  Effektivisera företagets fakturering genom att erbjuda kunder e-faktura som standard. Många ekonomisystem har stöd för e-faktura. Hör med din leverantör om hur möjligheterna ser ut för dig.

Som CFO behöver du tid för att omvandla visioner och mål till strategier och planer som tar företaget framåt. Genom att prioritera om, utnyttja personalstyrkans kompetens och automatisera rapportering och koncernredovisning och andra processer får du mer tid över. Jobbet du lägger ner på analys och visualisering av tänkbara framtidsscenarion är viktigt för företagets utveckling. Ta hjälp av de verktyg som idag finns på marknaden.

Med Boardeaser sparar du tid som CFO

Boardeaser har skapat lösningar som effektiviserar tidsslukande arbete för ledning och styrelse. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att spara tid.

Logga in eller registrera dig gratis för att testa Boardeasers analys- och rapporteringsverktyg.

Vill du förenkla din rapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Vi visualiserar din bokföring i tydliga tabeller och grafer som du snabbt sammanställer i skräddarsydda rapporter. Vårt molnbaserade verktyg är integrerat med alla vanliga ekonomisystem.

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av våra rapporteringsverktyg
 • svar på dina frågor från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar