Kvinna sitter i möte och tittar på klockan

5 sätt att spara tid som CFO

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Rollen som CFO blir allt mer komplex och kräver bredare kompetens. Ett större ansvarsområde, men inte mer tid – hur ska du hinna fokusera på viktigt, strategiskt arbete? Här listar vi 5 tidsbesparande saker du måste göra för att lyckas i din roll som CFO.

1. Se över dina arbetsuppgifter

CFO-rollen ser väldigt olika ut från arbetsplats till arbetsplats. Utöver ansvar för allt ekonomi- och finansrelaterat kan CFO:n också jobba med lönehantering och personalfrågor, juridiska frågor, IT, inköp och allmän företagsadministration. Ansvarsområdena på ditt bord blir ofta fler med åren. Företaget växer, personalstyrkan utökas och mer strategi- och utvecklingsarbete krävs. Vad som till en början var en roll för viktigt analys- och strategiarbete kan i värsta fall omvandlas till att gå ut på att släcka bränder. 

Oavsett om du är ny i rollen eller har varit ekonomiansvarig i flera år, är det en bra idé att då och då gå igenom arbetsuppgifterna med företagets CEO. I takt med att företaget växer förändras också förutsättningarna. Om arbetsfördelningen inte ses över blir det svårare att prioritera bland uppgifterna. Beroende på företagets behov kan ni diskutera möjligheten att anställa en HR-ansvarig, anlita en jurist eller kontakta en IT-konsult. Få företagsledare vill att deras CFO ska prioritera löpande bokföring framför ekonomiskt strategiarbete, så upplys om läget när det är dags att omfördela arbetsuppgifterna.

Automatisera vd-rapporteringen och spara timmar!

2. Rekrytera rätt personer

På samma sätt som CFO och CEO behöver vara överens om arbetsuppgifterna, behöver du som CFO ha bra kommunikation med de anställda. En stor del av CFO-ansvaret handlar om att se till att personalstyrkan har de kompetenser och egenskaper som krävs för att kunna sköta det ekonomiska arbetet. Se därför till att kommunicera ansvarsfördelningen med de anställda. Var också tydlig med vilka förväntningar du har. Lägg tid på upplärning av nya talanger och gå igenom hur och när du förväntar dig att de levererar. 

När personalen vet hur du som CFO vill ha det slipper du lägga onödig tid på mikromanagement. Om du känner dig trygg med arbetsgruppen kan du enklare delegera ut delar av ansvaret och på så sätt frigöra stora delar av din arbetstid. Att sluta lägga dyrbara timmar på operativa detaljer, men behålla en bra översikt, är nyckeln. 

3. Automatisera processer

Hos många ekonomiavdelningar pågår just nu omställningen från traditionella sätt att arbeta på till moderna lösningar. Kanske lägger ni mycket tid på att få kontroll på företagets utgifter, med privata utlägg, företagskort och borttappade kvitton som en tidsslukande del av vardagen? Hur mycket tid skulle ni spara på att integrera ert bokföringsprogram med andra affärslösningar som används i företaget? Det finns smidiga lösningar för detta. 

Att automatisera processer på ekonomiavdelningen tar tid, men betalar sig i det långa loppet. Det finns många företag som jobbar med digitalisering inom ekonomi, från digital bokföring till automatisk rapportskrivning. Utveckla digitala strategier, ta hjälpen som finns på marknaden och led det ekonomiska arbetet in i framtiden.

4. Förenkla beslut med analys

En CFO bör lägga tid på viktigt analysarbete, strategi och uppföljning, inte på sammanställning av data och rapportskrivning. Du sparar mycket tid om du delegerar det tidskrävande arbetet på anställda eller, ännu bättre, ser det som ett tillfälle att göra företaget mer digitalt.

Numera finns det smarta verktyg för beslutsstöd som tar fram nyckeltal och skapar rapporter utifrån dina bestämda parametrar. Det kan förenkla analysarbetet och snabba på beslutsprocesser på många nivåer i företaget.

Nyckeltalsanalys på minuter – som alla förstår

5. Digitalisera hela bokföringsprocessen

De flesta företag vill arbeta mer digitalt med sin bokföring. Fördelarna är många. Det är ofta bättre ur miljösynpunkt, skapar enklare processer och tidseffektiviserar det ekonomiska arbetet. Idag finns det många smarta lösningar för att kunna arbeta med digital bokföring. 

  • Digitala kvittoverktyg
    Med ett digitalt kvittoverktyg slipper ekonomiavdelningen lägga tid på att jaga kvitton i slutet av varje månad. Med digital bokföring av köp kan kvittona fotograferas och bokföringen automatiseras genom en app.

  • Scanning av leverantörsfakturor
    Det går att digitalisera hanteringen av leverantörsfakturor. Den här typen av tjänst för att automatisera bokföring sparar tid samtidigt som fakturahanteringen blir säkrare.

  • E-faktura som standard
    Effektivisera företagets fakturering genom att erbjuda kunder e-faktura som standard. Många ekonomisystem har stöd för e-faktura. Hör med din leverantör om hur möjligheterna ser ut för dig.

Som CFO behöver du tid för att omvandla visioner och mål till strategier och planer som tar företaget framåt. Genom att prioritera om, utnyttja personalstyrkans kompetens och automatisera bokföring och andra processer får du mer tid över. Jobbet du lägger ner på analys och visualisering av tänkbara framtidsscenarion är viktigt för företagets utveckling. 

Boardeaser har skapat lösningar som effektiviserar tidsslukande arbete för ledning och styrelse. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att spara tid.

Logga in eller registrera dig gratis för att testa Boardeasers analys- och rapporteringsverktyg.

Läs fler inlägg

Viktiga-nyckeltal

Viktiga nyckeltal – så väljer du

Är du styrelseledamot eller rapporterar till styrelsen? Lär dig välja rätt och viktiga nyckeltal att följa. Vi ger dig tre enkla tips.