portätt på Henric Carlsson
Omilon Gruppen

Smart systemstöd gör att Omilon inte behöver utöka sin administration

Omilon betyder ”den som talar”. Omilons affärsidé bygger på att frigöra tid för sina kunder genom avancerade produkter inom diktering och taligenkänning. Oavsett om du är läkare, socialsekreterare eller polis, ska tid läggas på aktiviteter som skapar värde. I mötet med en patient, med en utsatt familj eller patrullerandes i samhället.

omilon.com

Tidsbesparing och en förenkling av organisations komplexitet, är några av de fördelar som Henric Carlsson, koncernchef på Omilongruppen, ser efter nästan sju år med Boardeaser.

Affärsidén för Omilon-gruppen bygger på att frigöra tid för den hårt tidspressade vårdsektorn. Deras verktyg och applikationer syftar alla till att minska den administrativa tiden inom vården. Den som använder applikationen så som läkare, sköterskor och undersköterskor får mer tid över att ägna till direkt patientkontakt istället för att lägga onödig tid på att exempelvis skriva journaler.

Sparar både tid och resurser

Boardeaser förenklar Omilons organisations komplexitet. Genom att hjälpa dem att frigöra tid och resurser, kan de fokusera på att utveckla och förbättra kärnverksamheten.

– Hade det inte varit för Boardeaser vet jag inte hur vi effektivt hade löst arbetet kring koncernredovisning, ekonomirapportering och hela vårt styrelsearbete säger koncernchefen Henric Carlsson.

– Jag vill att vi ska ha full fokus på vår kärnaffär. Vår koncern har växt kraftigt och vi hade till slut kommit till diskussionen att vi behöver mer folk på ekonomi och administration. Det är inte alls är vår egentliga inriktning. Boardeasers lösning har gjort att vi helt slipper detta.

"Vi har fått det systemstöd som vi så väl behöver för att kunna arbeta effektivt och professionellt".
Henric Carlsson
Koncernchef på Omilongruppen

Tillväxt ställer krav på struktur

Samarbetet började redan 2014-2015 då Omilon implementerade Boardeaser i ett av sina bolag, därefter har Omilon vuxit kraftigt både organiskt och genom flertalet förvärv. Genom Boardeasers smarta applikationer, rapportmoduler och integrationer till befintliga system har Omilons tillväxt kunna ske utan att de behövt utöka sin administration.

– Vår snabba tillväxt har ställt krav på att strukturera upp processer och flöden så effektivt som möjligt, Boardeaser har hela tiden hängt med i vår tillväxtresa.

Vi började med att förenkla styrelsearbetet, styrelseportalen var det centrala. Men i takt med att vi har vuxit har vi lagt till andra moduler och funktioner från Boardeaser. Vi har fått det systemstöd som vi så väl behöver för att kunna arbeta effektivt och professionellt, konstaterar Henric Carlsson.

Förenklar koncernredovisningen

Idag tycker Henric Carlsson att den absolut största vinsten ligger i koncernredovisningen. Han menar att de aldrig hade fått ihop koncernredovisningen och -rapporteringen så snabbt och enkelt mellan de länder som de idag verkar i utan Boardeasers systemstöd.

Dela artikeln

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor från en av våra specialister
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo