Navigo Invest

Navigo Invest effektiviserade rapportering, koncernkonsolidering och styrelsearbete – i samma tjänst

Navigo Invest investerar i mindre och medelstora företag med tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. Investeringarna är företrädesvis i onoterade bolag i Sverige. Innehavsportföljen är branschoberoende och diversifieras över flera verksamhetsområden. Detta bedöms ge bästa avkastningen över tid för Navigos aktieägare. Navigo har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

www.navigoinvest.com

När investeringsföretaget Navigo Invest sökte systemstöd för flera delar av sin bolagsstyrning visade det sig att allt kunde lösas med samma tjänst. Redovisningskonsulten Camilla Wolff har varit ansvarig för implementeringen av Boardeaser i koncernen och hon ser stora vinster med att samla allt på en plats.

Koncernen Navigo Invest publicerar varje kvartal en rapport till marknaden, vilket fordrar både tid och resurser. Därför började man att leta efter verktyg för att förenkla och snabba upp kvartalsrapporteringen. Helst ville man även hitta ett system för koncernkonsolidering och rapportering från dotterbolagen. Koncernen hade dessutom behov av att strukturera styrelsearbetet i sina bolag för att lättare kunna följa upp beslut.

Camilla Wolff är redovisningskonsult och ansvarar bland annat för koncernkonsolideringen på Navigo Invest.

– Koncernen har haft flera olika systemstöd och det kräver tid att sätta sig in i flera olika system. Nu hoppades vi på att hitta ett som kunde lösa så många utmaningar som möjligt, berättar Camilla.

"I Boardeaser har vi hittat en tjänst där vi kan få kontroll på styrelsearbete, rapportering och konsolidering samtidigt."
Camilla Wolff
Group Financial Controller, Navigo Invest

En lösning på flera problem

Det var svårt att hitta en lösning som kunde svara upp mot de högt ställda kraven att lösa flera utmaningar samtidigt. Valet föll därför på Boardeaser, den tjänst som kunde tillgodose koncernens breda behov. Camilla har tillsammans med företagets CFO, Oscar Rolfsson, arbetat med att implementera tjänsterna på Navigo Invest.

– I Boardeaser har vi hittat en tjänst där vi kan få kontroll på styrelsearbete, rapportering och konsolidering samtidigt. Rapporteringslösningen kommer att hjälpa våra dotterbolag med uppföljningen och vi har fått en robust lösning för koncernkonsolideringen, säger Camilla.

Hon menar att hon får en tydligare bild av konsolideringen i tjänsten och kontroll på bolagsdatan tack vare inläsningen av bokföringsfiler för alla koncernbolag.

Enhetlig struktur och rejäl tidsbesparing

Implementeringsprocessen är fortfarande i gång men Camilla kan redan nu se att koncernlösningen kommer att spara mycket tid.

– Vi ser att vi nu kommer att kunna få en snabbare process att ta fram kvartalsrapporter och koncernkonsolidera månadsvis. Systemet hanterar förvärv och avyttringar på ett riktigt bra sätt som verkligen underlättar för oss. Jag kan också se att vi kommer att ha stor nytta av rapporteringen från dotterbolag men även sammanställningen av styrelsematerial i form av rapporter och grafer, berättar Camilla.

När det gäller styrelseportalen kom man snabbt i gång och använder redan tjänsten i flera av koncernbolagen. Man har fått en enhetlig styrelsedokumentation och Camilla understryker hur enkelt och smidigt det är att ha allt samlat på ett ställe. Hon rekommenderar andra koncerner att samla sitt arbete på liknande sätt i Boardeaser.

– Boardeaser har bra och tillgänglig support, det känns tryggt. De är alltid lösningsorienterade och det finns ständigt förbättringar på gång, det gör att man får en känsla att ingenting är omöjligt, avslutar Camilla.

Så har Boardeaser förenklat för Navigo Invest

  • Effektivare process för kvartalsrapporter
  • Tydligare och snabbare konsolidering
  • Enhetligt styrelsearbete för koncernbolagen
  • Bättre rapportering och uppföljning i såväl moderbolag som dotterbolagen
  • Allt samlat på en plats
Dela artikeln

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor från en av våra specialister
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo