Vad är en bolagsstämma?

Alla aktiebolag ska hålla en ordinarie bolagsstämma, även kallad årsstämma, en gång per år. Stämman är aktieägarnas forum för att besluta om det som är deras rätt.

Aktieägarna kan i bolagsordningen skriva att fler än en ordinarie stämma ska hållas varje år. Om styrelsen, revisor eller aktieägare som äger minst 10% av aktierna vill ska styrelsen kalla till extra stämma inom två veckor. Grundregeln för kallelse är att den ska skickas mellan 4 och 6 veckor innan stämman ska hållas, men privata bolag kan ändra gränsen till 2 veckor i bolagsordningen.

En ordinarie stämma ska hållas inom sex månader från utgången av bolagets räkenskapsår. På stämman ska styrelsen presentera årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Obligatoriska frågor att ta upp på bolagsstämman:

  • Fastställa föregående års resultat- och balansräkning.
  • Hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras.
  • Att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och vd.
  • Att välja styrelse och i förekommande fall revisor.
  • Bestämma arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

Läs mer om olika bolagsstämmor på Bolagsverkets webbplats

Testa Boardeaser Styrelseportal helt kostnadsfritt och upptäck hur mycket enklare ert styrelsearbete kan bli.

Laptop visar mötesprocessen i Boardeasers Styrelseportal

Boka en kostnadsfri demo och testa gratis i 30 dagar.

Boardeaser är en säker Styrelseportal för styrelsearbete och ekonomirapportering. Med våra verktyg är det tryggt och enkelt att hantera känslig och affärskritisk information.  Logga in eller registrera dig gratis för att testa Boardeasers verktyg.

Läs fler artiklar