Aktiebok

Vad är en aktiebok, varför måste du upprätta en och vad ska den innehålla?

Din aktiebok är en förteckning över alla personer och bolag som äger aktier i ditt bolag. En aktieägare kan när som helst begära att ditt bolag ger ut ett aktiebrev för de aktier hen äger. Avstämningsbolag som bedriver handel med sina aktier lyder under andra regler. Aktieboken ska upprättas så snart samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden.

Detta ska en aktiebok innehålla

  • Aktiernas nummer.
  • Ägarens namn och personnummer, alternativt organisationsnummer om det är ett bolag, samt postadress.
  • Datum när ägaren infördes.
  • Aktieslag, exempelvis A- och B-aktier
  • Om aktiebrev har utfärdats noteras datum för utfärdandet
  • Om aktien har något förbehåll som till exempel hembudsförbehåll

Vem är ansvarig för aktieboken?

Styrelsen är ytterst ansvarig för att se till att upprätta en aktiebok samt att hålla den ständigt aktuell. Eventuella förändringar ska genast bokföras med datum för själva ändringen. Aktieboken registreras inte av bolagsverket utan ska finnas tillhands hos själva Aktiebolaget och är en offentlig handling som du är skyldig att visa upp när den efterfrågas. Sker en förändring är det aktieägaren som ska anmäla förändringen till styrelsen. 

Vad är syftet med en aktiebok?

Den tydliggör ägarförhållandena i bolaget samt visar vilka som har rätt att rösta på bolagsstämman eller få ta del av beslutad vinstutdelning.

Måste man ha en aktiebok?

Som nämnt ovan är du skyldig enligt lag att ha en uppdaterad aktiebok, detta finns reglerat i aktiebolagslagen. Förvånansvärt många bolag har stora brister gällande detta. Missköter styrelsen sin uppgift att föra aktiebok riskerar man att fällas för böter eller i extrema fall även fängelse.

En mer vanlig olägenhet brukar uppstå vid försäljning då oklara förhållanden kan orsaka stora, kostsamma och långdragna problem. Aktieboken är beviset på ägarförhållandena i bolaget.

Aktiebok online

En digital aktiebok gör att det blir lätt att göra rätt. Hanteringen förenklas avsevärt och det blir enkelt att följa alla lagkrav.

Styrelsen får tillgång till ständigt aktuell aktiebok med tydlig ägarlista. Den digitala aktieboken möjliggör att det går snabbt att ta fram olika rapporter, så som genomförda transaktioner, aktieöversikt och ägarlista.

Det blir också lättare att sköta registreringar av transaktioner och emissioner, förberedelser inför bolagsstämma, hantering av aktiebrev och pantsättning, ägaranalys och rekonstruktion av förlorad aktiebok.

Du minskar  också risken för felberäkningar och tillgodoser dagens alla krav på tillgänglighet.

Boka demo idag och testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad!

Helt gratis och utan krav

Vill du veta mer om hur vår plattform kan hjälpa dig i ditt styrelse-, lednings- eller ekonomiarbete?

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
  • svar på dina frågor och funderingar från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar