Aktiebok. Man och kvinna framför dator

Vad är en aktiebok och varför måste du upprätta en?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Din aktiebok är en förteckning över alla personer och bolag som äger aktier i ditt bolag.

En aktieägare kan när som helst begära att ditt bolag ger ut ett aktiebrev för de aktier hen äger. Avstämningsbolag som bedriver handel med sina aktier lyder under andra regler. Aktieboken ska upprättas så snart samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden.

Detta ska en aktiebok innehålla

  • Aktiernas nummer.
  • Ägarens namn och personnummer, alternativt organisationsnummer om det är ett bolag, samt postadress.
  • Datum när ägaren infördes.
  • Aktieslag, exempelvis A- och B-aktier
  • Om aktiebrev har utfärdats noteras datum för utfärdandet
  • Om aktien har något förbehåll som till exempel hembudsförbehåll


Vem är ansvarig för aktieboken?

Styrelsen är ytterst ansvarig för att se till att upprätta en aktiebok samt att hålla den ständigt aktuell. Eventuella förändringar ska genast bokföras med datum för själva ändringen. Aktieboken registreras inte av bolagsverket utan ska finnas tillhands hos själva Aktiebolaget och är en offentlig handling som du är skyldig att visa upp när den efterfrågas. Sker en förändring är det aktieägaren som ska anmäla förändringen till styrelsen. 

Vad är syftet med en aktiebok?

Din aktiebok tydliggör ägarförhållandena i bolaget samt visar vilka som har rätt att rösta på bolagsstämman eller få ta del av beslutad vinstutdelning.

Måste man ha en aktiebok?

Som nämnt ovan är du skyldig enligt lag att ha en uppdaterad aktiebok, detta finns reglerat i aktiebolagslagen. Förvånansvärt många bolag har stora brister gällande detta. Missköter styrelsen sin uppgift att föra aktiebok riskerar man att fällas för böter eller i extrema fall även fängelse.

En mer vanlig olägenhet brukar uppstå vid försäljning då oklara förhållanden kan orsaka stora, kostsamma och långdragna problem. Aktieboken är beviset på ägarförhållandena i bolaget.

Aktiebok online 

En digital aktiebok gör att det blir lätt att göra rätt. Hanteringen förenklas avsevärt och det blir enkelt att följa alla lagkrav.

Styrelsen får tillgång till ständigt aktuell aktiebok med tydlig ägarlista. Den digitala aktieboken möjliggör att det går snabbt att ta fram olika rapporter, så som genomförda transaktioner, aktieöversikt och ägarlista.

Det blir också lättare att sköta registreringar av transaktioner och emissioner, förberedelser inför bolagsstämma, hantering av aktiebrev och pantsättning, ägaranalys och rekonstruktion av förlorad aktiebok.

Du minskar  också risken för felberäkningar och tillgodoser dagens alla krav på tillgänglighet.

Testa gratis i 30 dagar!

Upptäck fördelarna med en digital aktiebok boka en kostnadsfri demo och testa gratis i 30 dagar. Helt utan förpliktelser.

Boardeaser tillhandahåller kraftfulla, säkra och molnbaserade lösningar för bolagsstyrning. 

Boardeaser förenklar och effektiviserar din vardag. Vi har lösningar inom styrelsearbete, ekonomisk rapportering, management och governance – i samma plattform.

Våra verktyg är enkla att lära och att annvända. Kontakta oss eller boka en demo om du vill veta mer.

Läs fler inlägg

Viktiga-nyckeltal

Viktiga nyckeltal – så väljer du

Är du styrelseledamot eller rapporterar till styrelsen? Lär dig välja rätt och viktiga nyckeltal att följa. Vi ger dig tre enkla tips.