Sociala medier på styrelsens dagordning ger försprång.

Sociala medier är kanske det mest effektiva verktyget för att kommunicera direkt med kunden, sälja och bygga ett företags varumärke. Möjligheterna i detta är så betydelsefulla att företagets digitala närvaro bör finnas med ända upp på styrelsens dagordning. Men vad bör styrelsen titta på och hur kan ledamöterna vara en del av utvecklingen framåt?

Vikten av digital närvaro

Idag, när både informationssökande och konsumtion till stor del sker online, är det viktigare än någonsin att synas och höras genom bruset. Anledningarna är flera.

Kunderna nås snabbare

När företaget finns tillgängligt på sociala medier går det snabbare för kunderna att nå företaget, och snabbare för företaget att nå kunderna. Sociala medier innebär att företaget kan nå en helt ny nivå av kommunikation till kunder, samarbetspartners och attraktiva jobbkandidater. Utnyttja det!

Krishanteringen fungerar bättre

Kriser uppstår i alla företag. Idag sprids information snabbt och felaktig sådan är praktiskt omöjlig att stoppa. Ingenting glöms bort och det gäller att vara förberedd om olyckan skulle vara framme eller om ett misstag skulle begås. Det nya klimatet ställer höga krav på dagens företag. Att ha rätt resurser och kompetens att tillgå vid en eventuell kris kan vara det som räddar verksamheten. Om företaget sedan tidigare är väl etablerat i sociala medier kan ärliga svar och viktig information spridas snabbt till kunderna. I dagens konsumentstyrda värld online är det a och o.

Företagskulturen speglas

Företagskultur har alltid varit viktigt. Nu är det om möjligt ännu viktigare. När företag har en etablerad företagskultur som uppskattas av såväl ledning som medarbetare kan den med fördel spridas i företagets sociala kanaler. Att kommunicera företagskulturen kan gagna företaget på många sätt. Det lockar till sig rätt kandidater till lediga tjänster, skapar en positiv bild av företaget och får medarbetarna att trivas bättre på arbetsplatsen.

Så kan styrelsen jobba med sociala medier

Det är inte styrelsens jobb att utveckla en strategi för sociala medier, men det ligger i styrelsens intresse att en sådan strategi finns och fungerar. Företagets strategi för sociala medier är idag minst lika viktig som marknadsplanen. Därför är det en självklarhet att frågor som rör sociala medier bör tas upp på styrelsemöten. Följande frågor kan vara intressant för er i styrelsen att diskutera.

Hur ser strategin ut?

Titta på var företaget syns online. Vilka sociala medier är relevanta i nuläget? LinkedIn, Instagram, TikTok eller Facebook? Kanske flera? Titta också på hur företaget syns online. Speglar innehållet verksamheten på ett korrekt sätt? 

Som betraktare utifrån kan ni upptäcka möjligheter och hinder som gått marknadsavdelningen och sociala medier-ansvariga förbi. Där har ni i styrelsen möjlighet att göra stor skillnad. Styrelsen jobbar sällan aktivt med strategin, men med bra koll på branschen, olika affärsområden och kundgrupper kan ni bidra med värdefull input. På så sätt kan ni vara med och optimera företagets aktiviter online.

Vilka är målen och hur går uppföljningen till?

Att ha tydliga mål för strategin är förstås viktigt. Ännu viktigare är det att följa upp dem. I styrelsen kan ni se över hur uppföljningen går till. Be om rapporter på intressanta nyckeltal och jämför utvecklingen över tid, precis som ni gör på andra delar av företaget.

Vem har kompetensen?

Om ingen i styrelsen är kunnig i sociala medier-frågan kan det vara dags att överväga om en sådan kompetens behöver tas in.

På samma sätt kan ni ta ställning till om företaget bör ta in konsulthjälp för att främja den digitala närvaron. Det är inte ovanligt att frågan om sociala medier slängs i knät på den som har minst att göra för tillfället. “Lägg upp tre inlägg i månaden” är en vanlig, men inte så framgångsrik, strategi. Det är synd, med tanke på alla fördelar som finns att hämta genom att synas online.

Alla kan göra något

I sociala medier gäller det att leverera relevant innehåll till de som berörs av det. Syftet kan vara att bygga varumärket, sälja in en tjänst eller produkt eller hitta nya talanger. Ju mer interaktioner ett inlägg får, desto bättre blir spridningen och ju större chans har ni att nå ut till rätt publik. Som styrelseledamot kan du därför ha stor nytta av ditt eget, privata kontaktnät. 

Om företaget delar ett inlägg på sociala medier, tveka inte att kommentera, gilla eller dela det. Alla interaktioner gör skillnad och en liten insats kan ge stora förändringar. Vem vet, kanske är det din kommentar som uppmärksammar en potentiell nyckelkund om företagets erbjudande.

Allt som leder till bättre affärer är intressant för styrelsen. När sociala medier används på rätt sätt kan företagets utveckling gå snabbt framåt. Se till att behålla ett överblickande perspektiv och gör sociala medier till en återkommande punkt på styrelsens agenda. Följ upp viktiga nyckeltal, kontrollera kompetensen på området och utnyttja kontaktnätet. Snart kan företaget med största sannolikhet skörda fördelarna av en tydligare digital närvaro.

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar