Vad är koncernredovisning och varför är det viktigt för ditt företag?

Har du någonsin undrat varför koncernredovisning är så viktig för företag? Kanske har du hört termen men inte riktigt förstått vad det innebär eller varför ditt företag skulle behöva det.

Låt oss ta en titt på vad koncernredovisning är, varför det är avgörande och hur det kan gynna ditt företag.

Vad är koncernredovisning?

Koncernredovisning är en sammanställning av de finansiella rapporterna för moderbolaget och dess dotterbolag. Den ger en helhetsbild av koncernens ekonomiska situation, till skillnad från en vanlig årsredovisning som endast visar ett enskilt företags ekonomi. Genom att konsolidera rapporterna får du en klarare bild av den övergripande ekonomiska ställningen.

Varför är koncernredovisning viktigt?

Koncernredovisning spelar en nyckelroll i att ge en transparent och sanningsenlig bild av ditt företags ekonomi.

Här är några skäl till varför det är viktigt:

 • Bättre ekonomisk överblick: Du kan se hela koncernens finansiella hälsa på ett ställe. Det hjälper dig att identifiera styrkor och svagheter inom olika delar av koncernen.
 • Bättre beslut: Genom att ha en komplett bild av ekonomin kan du fatta bättre och mer informerade beslut. Du kan till exempel se vilka delar av koncernen som behöver mer resurser eller vilka som presterar bäst.
 • Efterlevnad av lagkrav: Många moderbolag omfattas av formella lagkrav att koncernen måste upprätta koncernredovisning.
 • Ökat förtroende från investerare: En välgjord koncernredovisning bygger förtroende hos investerare och andra intressenter. Det visar att ditt företag är transparent och pålitligt när det gäller ekonomisk rapportering.
 • Effektivare kapitalförvaltning: Med en klar bild av koncernens ekonomi hjälper det dig att få en effektivare fördelning av resurser och kapital inom koncernen.

Vilka företag behöver koncernredovisning?

De flesta moderföretag som omfattas av årsredovisningslagen måste upprätta en årsredovisning för koncern. Men även om ditt företag inte är lagstadgat att göra det, kan det ändå vara en fördel. Om du till exempel har flera dotterbolag eller är del av en större koncern, kan koncernredovisning ge värdefulla insikter.

Grunderna i koncernredovisning

Koncernredovisning består av flera viktiga komponenter. Här är en enkel genomgång:

 • Balansräkning: Visar koncernens tillgångar, skulder och eget kapital.
 • Resultaträkning: Återspeglar koncernens totala resultat, där alla interna vinster eliminerats.
 • Kassaflödesanalys: Sammanställer koncernens årliga pengaflöden.
 • Noter: Innehåller detaljerad information om dotterföretag och andra intresseföretag.

Före konsolideringen behöver du eliminera transaktioner mellan koncernens bolag. Det säkerställer att redovisningen inte innehåller dubbelräkning och ger en rättvisande bild av koncernens ekonomi.

Låt oss säga att du driver ett moderbolag med två dotterbolag. Genom att upprätta en koncernredovisning kan du tydligt se hur var och en bidrar till det övergripande resultatet. Kanske upptäcker du att ett av dotterbolagen har oväntat höga kostnader. 

Med denna insikt kan du vidta åtgärder för att förbättra effektiviteten och därmed öka koncernens lönsamhet.

Vanliga utmaningar

Att sammanställa koncernredovisning kan vara komplicerat och kräver noggrannhet. Några vanliga utmaningar brukar vara:

 • Eliminering av interna transaktioner för att undvika dubblering.
 • Hantering av valutakonverteringar i multinationella koncerner.
 • Uppdatering av redovisningsstandarder och regler.

Så kan du och ditt företag förbereda sig.

För att du effektivt ska kunna hantera koncernredovisning är det viktigt att du har rätt verktyg och kunskap.

Här får du några tips:

 • Investera i utbildning: Se till att du och ditt redovisningsteam är välutbildat i aktuella redovisningsstandarder och tekniker.
 • Använd moderna system: Automatiserade redovisningssystem kan underlätta processen och minimera fel.
 • Håll dig uppdaterad: Följ de senaste förändringarna inom redovisningsregler och praxis genom att prenumerera på nyhetsbrev och delta i seminarier.

Din koncernredovisning är ett kraftfullt verktyg

Din årsredovisning för koncern är mer än bara en lagstadgad skyldighet – det är ett kraftfullt verktyg som kan ge dig en bättre förståelse för ditt företags ekonomiska hälsa.

Genom att konsolidera dina finansiella rapporter får du en helhetsbild som underlättar för bättre beslutsfattande och stärker förtroendet hos investerare och andra intressenter.

Förbättra din koncernredovisning – redan idag

Vill du lära dig mer om hur du kan förbättra din koncernredovisning? Boka ett möte med en av våra experter i formuläret nedan för en personlig genomgång.

Du får alltid testa våra verktyg gratis innan du tar beslut!

Tveka inte – ta steget mot en bättre ekonomisk översikt idag!

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
 • svar på dina frågor från en av våra specialister
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar