Vanliga nyckeltal

Vanliga nyckeltal och hur du gör för att analysera dem

För att beräkna nyckeltal behöver du först bestämma vilka faktorer som är relevanta för att mäta prestanda och framgång inom det område eller bransch som du verkar inom. Detta kan innebära att du behöver samla in data från flera olika källor som finansiella rapporter, försäljningsstatistik, produktionsdata, personaldata och andra källor som är relevanta just för er.

Efter att data har samlats in kan du använda olika formler och uträkningar för att beräkna de specifika nyckeltalen. Det finns också färdiga verktyg och programvaror som kan hjälpa till att beräkna och visualisera nyckeltal.

Det är viktigt att notera att nyckeltal inte bara handlar om att samla in data och räkna ut tal, de behöver också tolkas och analyseras för att du ska kunna använda dem på ett meningsfullt sätt. 

Det är viktigt att du verkligen förstår vilka faktorer som påverkar nyckeltalen för att du ska veta hur de kan användas för att utvärdera resultat och som vägledning för beslut inom olika områden.

Exempel på vanliga nyckeltal eller KPI:er

Vanliga nyckeltal är kvantitativa mått som används för att utvärdera prestanda och framsteg inom olika områden. Dessa kan variera beroende på bransch, företag och situation, men här är några exempel på vanliga nyckeltal:

 1. Intäkter: Totala försäljningsintäkter under en viss period.
 2. Vinstmarginal: Företagets vinst i förhållande till intäkterna, vanligtvis uttryckt i procent.
 3. Kostnadseffektivitet: Förhållandet mellan företagets kostnader och dess intäkter.
 4.  Kassaflöde: Mängden pengar som kommer in och ut ur företaget under en viss period.
 5. Kundnöjdhet: Mått på hur nöjda kunderna är med företagets produkter eller tjänster.
 6. Marknadsandel: Andelen av marknaden som företaget har för sina produkter eller tjänster.
 7. Personalomsättning: Andel anställda som lämnar företaget under en viss period.
 8. Egen kapitalavkastning: Företagets vinst i förhållande till dess totala eget kapital.
 9. Produktivitet: Förhållandet mellan produktionen och antalet anställda.
 10. Skuldsättningsgrad: Företagets skulder i förhållande till dess totala kapital.

Så gör du för att analysera nyckeltal

Att analysera nyckeltal innebär att du tolkar och utvärderar de resultat som genererats av de beräkningar som gjorts utifrån data.

Det är viktigt att du har en helhetssyn när du analyserar nyckeltal och att du inte enbart fokuserar på enskilda resultat. Genom att tolka och analysera nyckeltal på ett strukturerat sätt kan får du värdefulla insikter som kan hjälpa er att fatta beslut och förbättra era prestationer på lång sikt.

Här är några steg som kan vara användbara när du ska analysera nyckeltal:

1. Identifiera trender och mönster

Genom att jämföra nyckeltalen över tid eller mellan olika perioder kan du identifiera trender och mönster som kan ge dig viktiga insikter i hur prestation och framgång har förändrats över tid.

2. Jämföra med branschstandarder

Att jämföra nyckeltalen med branschstandarder eller med konkurrenter kan ge dig en uppfattning om hur väl företaget presterar i förhållande till sina jämförbara företag. Det kan också hjälpa dig att identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar.

3. Granska samband mellan nyckeltal

Genom att titta på hur olika nyckeltal hänger samman kan du få en bättre förståelse för hur de olika faktorerna påverkar prestationen. Till exempel kan du hitta samband mellan kundnöjdhet och intäkter eller mellan personalomsättning och kostnader.

4. Bedöma resultaten mot mål

Om företaget har uppsatta mål kan du  jämföra nyckeltalen med dessa för att se hur väl ni  har lyckats med att uppnå dem. Om ditt företag inte har några tydliga mål kan du använda dig av tidigare resultat som en referenspunkt.

5. Söka orsaker till avvikelser 

Om nyckeltalen visar avvikelser från förväntade eller önskade resultat är det viktigt att du försöker att identifiera orsakerna till dessa avvikelser. Detta kan hjälpa dig att utveckla åtgärder för att förbättra prestationen och undvika att liknande problem händer i framtiden.

Systemstöd underlättar ditt arbete

Systemstöd kan vara till stor hjälp för dig när du jobbar med nyckeltal. Med systemstöd kan du automatisera insamling, bearbetning och presentation av data. Genom att använda dig av systemstöd minskar du också risken för fel och du sparar tid på manuella uppgifter som annars skulle ha krävt mycket tid och resurser.

Vill du testa vårt verktyg för rapportering och nyckeltal kan du göra det här, helt gratis!

Vill du förenkla din rapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Vi visualiserar din bokföring i tydliga tabeller och grafer som du snabbt sammanställer i skräddarsydda rapporter. Vårt molnbaserade verktyg är integrerat med alla vanliga ekonomisystem.

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av våra rapporteringsverktyg
 • svar på dina frågor från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar