Säkert styrelsearbete

Styrelsen handskas med mycket känsligt material vilket gör att säkerheten blir väldigt viktig. Vi jobbar hårt med att hålla så hög säkerhetsnivå som möjligt.

 • All datatrafik är krypterad över SSL (SHA-256 med RSA kryptering)
 • Filer krypteras med AES-256 och lagras på AWS S3 i Irland
 • Dagliga back-uper som sparas i Heroku
 • Aktivitetslogg och spårbarhet
 • Interna behörighetsnivåer
 • Isolerade behörighetszoner
 • Ingen känslig information skickas via mejl
 • Plattformen byggd på modern, beprövad och säker teknik

Minskad personlig risk för dig som ledamot

Som ledamot har du ett stort ansvar och tar en personlig risk. Boardeaser hjälper dig minska den risken genom god insyn i bolagets ekonomi och compliance.

 • Insyn i bolagets finansiella ställning och utveckling direkt från bokföringen
 • Ledamöter kan agera snabbt på negativa avvikelser och trender
 • Kontroll av skatteinbetalningar och eget kapital (inkl. gräns för kontrollbalansräkning)
 • Säkerställ att bolaget att bolagsformalia finns på plats och är uppdaterad
 • Säkerställ att bolaget har ordning på verksamhetskritiska avtal