Säkert styrelsearbete

Boardeaser är utvecklat från grunden som ett säkert verktyg för styrelsearbete. Här är några säkerhetsåtgärder:

 • All datatrafik är krypterad över SSL (SHA-256 med RSA kryptering)
 • Filer krypteras med AES-256 och lagras på AWS S3 på Irland (inom EU)
 • Dagliga back-uper som sparas i Heroku
 • Aktivitetslogg och spårbarhet
 • Interna behörighetsnivåer
 • Isolerade behörighetszoner
 • Ingen känslig information skickas via e-post
 • Plattformen byggd på modern, beprövad och säker teknik
 • Personuppgiftsskydd i enlighet med GDPR
 • All personal omfattas av sekretessavtal och internt regelverk
 • Regelbundna intrångstester (automatiska och manuella)
 • Alla ovanliga inloggningsförsök registreras och följs upp
 • Valbart krav på tvåfaktorsautenticering inom organisationen
 • Valbart hårdvarulås med Yubikey

Klicka här för att ladda ner en detaljerad beskrivning av Boardeasers säkerhetsarbete.

Minskad personlig risk för dig som ledamot

Som ledamot har du ett stort ansvar och tar en personlig risk. Boardeaser hjälper dig minska den risken genom god insyn i bolagets ekonomi och compliance.

 • Insyn i bolagets finansiella ställning och utveckling direkt från bokföringen
 • Ledamöter kan agera snabbt på negativa avvikelser och trender
 • Kontroll av skatteinbetalningar och eget kapital (inkl. gräns för kontrollbalansräkning)
 • Säkerställ att bolaget att bolagsformalia finns på plats och är uppdaterad
 • Säkerställ att bolaget har ordning på verksamhetskritiska avtal