Man och kvinna sitter och tittar tillsammans i en laptop

Vad är en bolagsstämma?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Alla aktiebolag ska hålla en ordinarie bolagsstämma, även kallad årsstämma, en gång per år. Stämman är aktieägarnas forum för att besluta om det som är deras rätt.

Aktieägarna kan i bolagsordningen skriva att fler än en ordinarie stämma ska hållas varje år. Om styrelsen, revisor eller aktieägare som äger minst 10% av aktierna vill ska styrelsen kalla till extra stämma inom två veckor. Grundregeln för kallelse är att den ska skickas mellan 4 och 6 veckor innan stämman ska hållas, men privata bolag kan ändra gränsen till 2 veckor i bolagsordningen.

En ordinarie stämma ska hållas inom sex månader från utgången av bolagets räkenskapsår. På stämman ska styrelsen presentera årsredovisningen och revisionsberättelsen. De frågor som är obligatoriska att ta upp är:

  • Fastställa föregående års resultat- och balansräkning.
  • Hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras.
  • Att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och vd.
  • Att välja styrelse och i förekommande fall revisor.
  • Bestämma arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

Läs mer om olika bolagsstämmor på Bolagsverkets webbplats

Rekommenderade inlägg

Boardeaser använder cookies för du ska få den bästa möjliga upplevelse på vår webbplats.
Läs mer om cookies och hur du kan neka till användningen av dem.