Skapa en budget med några enkla steg

 i Tips

Att skapa en budget för verksamheten kan vara en utmaning. Så här enkelt är det att skapa en budget och följa upp den under året i Boardeaser:

  • Ladda ner ett budgetförslag
  • Redigera eller använd förslaget som det är
  • Boardeaser visar automatiskt jämförelse mellan utfall och budget månadsvis och ackumulerat
  • Inkludera avstämning mot budget i rapporter till styrelsen

Så här skapar du en budget:

Du behöver tillgång till Boardeaser och tillägget Financials. Båda är gratis att prova på, registrera dig här om du saknar abonnemang.

På fliken Ekonomi kan du ladda upp er bokföringsdata i form av en SIE4-fil. Utifrån denna fil skapar Boardeaser ett budgetförslag som du laddar ner i Excel-format. Förslaget baserar sig på förra årets resultaträkning uppräknat med en viss procents tillväxt. Ändrar du procentsatsen för tillväxt uppdateras alla siffror i budgeten. Du kan även redigera budgeten för varje konto och månad samt lägga till eller ta bort konton.

Så här följer du upp budgeten:

När du är klar laddar du upp budgetfilen till Boardeaser. På fliken Ekonomi kommer visas då budgeten i resultatrapporten tillsammans med utfallet och du kan löpande stämma av siffrorna under året. Har du laddat upp flera års SIE4-filer så visas även tidigare års utfall.

Så här rapporterar du till styrelsen:

Har du ansvar för att rapportera till styrelsen? Med tillägget Reports kan du snabbt skapa rapporter baserat på ekonomiska nyckeltal. Inkludera resultatrapporten i fullständig eller sammanfattad version så inkluderas budgeten för respektive månad. Kommentera den senaste periodens siffror och kommande utveckling till styrelsen.

Senaste inlägg