Signera styrelseprotokoll med BankId

Med Boardeaser E-Sign kan ni enkelt signera styrelseprotokoll elektroniskt. Boardeaser har nu gjort styrelsemötet helt digitalt, från dagordning till underskrivet protokoll, och allt lagras automatiskt och krypterat.

Juridiken bakom
Aktiebolagslagen godkänner BankId för elektronisk signering av styrelseprotokoll. Boardeaser hanterar signeringen i samarbete med Assently som verifierar och lagrar den elektroniska signaturen. Läs mer på dessa länkar:

Beställ nu
Boardeaser E-Sign aktiverar du i vår Tilläggsshop. Läs mer om tillägg.

Mer kontroll med fler behörighetsnivåer

Boardeaser har nu infört tre behörighetsnivåer så att styrelsen tydligare kan styra vem som ska kunna göra vad:

  • Administratör – Kan läsa och redigera allt i Boardeaser

  • Observatör – Kan läsa allt men endast redigera tilldelade uppgifter/möten

  • Begränsad – Kan endast läsa och redigera tilldelade uppgifter/möten

Styrelsen får högre säkerhet och bättre kontroll över systemet. Som Observatör kan till exempel revisor bjudas in och Begränsad kan användas till någon som är adjungerad till ett möte. Vi rekommenderar att alla ledamöter i styrelsen är administratörer för full funktionalitet.