Säkerställ Compliance med Boardeaser

 i Produktnyheter

ordning och reda med Boardeasers nya funktion Compliance!

  • Ordning och reda ger minskad risk för styrelsen
  • Bolaget är alltid redo för Due Diligence
  • Checklista baserad på bolagets storlek och förutsättningar
  • Dokument hålls uppdaterade och lättillgängliga
  • Historik och versionshantering

Så fungerar det

Funktionen Compliance ger styrelse och ledning kontroll och skapar ordning och reda på bolagsdokumentationen.

Boardeaser föreslår en checklista med bolagsdokument som krävs enligt lag och andra som rekommenderas för er verksamhet. Anpassa listan och ladda upp dokumenten så vet ni att lagkrav är uppfyllda och att bolagsdokumentationen finns samlad när ni behöver den, till exempel vid en Due Diligence.

Om ett dokument behöver uppdateras påminns ansvarig och grönmarkeras på nytt efter uppdatering. Historiken visar vilka dokument som funnits på plats vid olika tidpunkter. Du kan även se vem i styrelsen som läst vad. Versionshanteringen gör att äldre dokument också läggas till för tillbakablickar.

Kom igång med Compliance

Logga in och klicka på Dokument i Styrelserummet. Klicka på Compliance och sedan Konfigurera Compliance. Konfigurera listan utifrån er verksamhet och lägg till de dokument som ska ingå utöver de som krävs enligt lag.

Ladda upp dokumenten i listan och ange ansvarig, livslängd och påminnelser. När alla dokument finns på plats och har lästs/godkänts är hela listan grönmarkerad.

Läs mer på Boardeaser Support.

 

Pröva Boardeaser utan kostnad!

Senaste inlägg