Så skriver du en bra VD-rapport

 i Tips

Framgångsrikt styrelsearbete bygger på att styrelsen har en korrekt bild av bolagets situation. Ett bra sätt för styrelsen att hålla sig uppdaterad är genom regelbundna och snabböverskådliga VD-rapporter. Så här skriver du en bra VD-rapport.

Enligt aktiebolagslagen (8 kap. 5 §) är det styrelsens ansvar att berätta vad som ska ingå i rapporteringen även om det lämpligen görs i dialog med VD och ledning. Några viktiga områden som bör inkluderas är:

  • Ekonomi
  • Affärsdrivande aktiviteter
  • Personal och organisation
  • Kommande händelser och scenarier
  • Uppföljning av uppsatta mål

 

Rapportera med Boardeaser

Med Boardeaser Reports går det att lättare än någonsin skapa VD-rapport till styrelsen, använd antingen någon av de färdiga mallarna eller skapa din egen. Tillsammans med tillägget Boardeaser Financials inkluderas bolagets ekonomiska nyckeltal automatiskt i rapporten med de senaste siffrorna.

Börja med att diskutera tillsammans med styrelsen vilken information den vill ha i kortfattad form, styrelsen ska ju ha ett helikopterperspektiv och inte fastna i detaljer. Rapporterna skapar du i Boardeaser Reports med grafer och tabeller från Boardeaser Financials eller egna texter och bilder. Använd någon av de färdiga mallarna i Boardeaser som utgångspunkt eller skapa din egen rapportmall. Nyckeltal används för att följa upp verksamheten över tid och för att jämföra planer och budget mot verkligt utfall. Dessutom visar dessa tal snabbt på förändringar i verksamheten som styrelse och ledning behöver agera på. Ett stort antal ekonomiska nyckeltal finns inbyggda i Boardeaser Financials vilket gör att du med bara ett klick kan lägga till dem i rapporten. Vi rekommenderar att alltid ha med dessa ekonomiska nyckeltal:

  • Omsättning
  • Kassaflöde
  • Likviditet
  • Eget kapital
  • Avstämning mot budget

Utöver ekonomiska nyckeltal är det bra att fundera på nyckeltal som mäter just era affärer, så att ni vet om ni är på rätt väg mot de mål ni satt upp. Digitala aktiviteter är lätta att mäta, till exempel antalet besökare på er webbsida. När rapporten är klar kan du distribuera den till styrelsen med ett klick, den arkiveras självklart också automatiskt för framtiden i Boardeaser.

Logga in eller registrera dig gratis för att skapa din första VD-rapport med Boardeaser!

Senaste inlägg
Planera styrelsearbetet med Boardeaser