Marknadens vassaste rapportering

Boardeaser Financials säkerställer att styrelsen har aktuell och relevant ekonomisk insyn i organisationen. På 1 minut kan styrelseledamoten bilda sig en uppfattning om ytterligare analys krävs och kan lätt fördjupa sig i den ekonomiska situationen med de omfattande och pedagogiska ekonomiska analyser som Boardeaser tillhandahåller.

Blå prickar
Laptop och mobiltelefon

Data direkt från bokföringen

Snabb, automatisk och relevant ekonomisk rapportering anpassat efter styrelsens behov. Anpassningsbar efter uppföljningsbehoven i den enskilda organisationen. Bra underlag på rätt detaljnivå ger förutsättning för bra beslut och framgångsrika organisationer.

Fördelar med Boardeaser financials

Skärmavbild ekonomi Boardeaser

Analyser skräddarsydda efter era behov

En standarduppsättning av analyser ingår, men ni kan själva skapa och anpassa en egen mall med de ekonomiska nyckeltal som är viktiga för er verksamhet.
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Likviditetsanalys
 • Eget kapitalanalys
 • Kontrollbalansanalys
 • Analys och kontroll av skattebetalningar
 • Utestående kundfakturaanalys
 • Snitt längd utestående kundfakturor
 • Kassalikviditets utveckling
 • Soliditet
 • Resultatanalys mot budget
 • Resultatmarginal utveckling
 • Omsättningsanalys mot budget
 • Omsättningstillväxt utveckling
 • Skatteanalys
 • Resultatanalys
 • Kredittid till kund
 • Åldersfördelning kundfakturor
 • Kassaflödes analys
 • Trender över flera år
 • Upplösning på dag, vecka, månad, kvartal, år
 • Rullande 3 och 12 medelvärde
 • Många variationer på varje graf och tabell

Boardeaser KPI med egna nyckeltal och grafer

Inkludera verksamhetens operationella nyckeltal i rapporteringen med Boardeaser KPI. Skapa grafer, tabeller och nyckeltal med några knappklick. Avancerad rapportering har aldrig varit enklare, testa gratis idag!
diagram

Skapa skräddarsydda rapporter

Med Boardeasers rapportverktyg kan du som VD skapa månadsrapporter snabbt och smidigt. Lägg till text, grafer och sammanställningar med några knappklick. Publicera direkt till styrelsen eller distribuera externt som pdf.
Skärmavbild ekonomi Boardeaser