Nyhet: Signera årsredovisningen i Boardeaser!

 i Produktnyheter

Nu kan styrelsen signera årsredovisningen digitalt i Boardeaser!

Dessutom guidar Boardeaser er så att alla dokument samlas ihop och skrivs på av rätt personer.

●  Signera årsredovisningen med BankID – slipp skicka runt papper
●  Boardeaser listar alla dokument som ska skickas in till Bolagsverket
●  Lätt att hålla tidsplanen – allt kommer in till Bolagsverket i tid
●  Alla dokument arkiveras automatiskt i Boardeaser för framtiden

Fördelar:

●  Minskar logistiken för styrelsen
●  Snabbar upp processen
●  Pålitligt – inget dokument kommer bort

Så går det till:

1. Ladda upp årsredovisningen som pdf i Boardeaser
2. Alla i styrelsen signerar årsredovisningen med BankID, sedan revisorn
3. Revisorn laddar upp och e-signerar revisionsberättelsen (om revisor finns)
4. Bifoga den e-signerade årsredovisningen och revisionsberättelsen i kallelsen till årsstämman*
5. Håll årsstämman, skriv på årsstämmoprotokollet och ladda upp kopia i Boardeaser*
6. Skriv ut en kopia av den signerade årsredovisningen och revisionsberättelsen, vidimera sedan e-signaturerna. Skriv på fastställelseintyget med penna och posta alla dokument till Bolagsverket
7. Ladda upp det signerade fastställelseintyget i Boardeaser (valfritt)

*Årsstämmor hanteras än så länge inte i Boardeaser.

Se en snabbguide här:

Årsredovisningen skickas alltså in som bestyrkt kopia av det e-signerade originalet. Läs mer här om Bolagsverkets krav:

Med Boardeaser blir dessa dokument signerade, inskickade och arkiverade korrekt:

●  Årsredovisning inklusive fastställelseintyg
●  Revisionsberättelse
●  Årsstämmoprotokoll

Tillägget heter Annual Report (E-signering av årsredovisning) och kostar 348 kr per år (exkl. moms).

Tillägget aktiveras i Tilläggsshoppen där alla Boardeasers tillägg finns. Efter aktivering finns funktionen under ”Styrelseår” på fliken ”Årsredovisning”.

På Boardeaser Support finns mer information:

Årsredovisning

Senaste inlägg