Koncernkonsolidering

Boardeaser ger en pedagogisk och uttöm­mande rapportering för koncernen – direkt från bokföringen. Våra verktyg hanterar elimineringar, minoritetsägande, internationella dotterbolag och mycket mer.

Blå prickar
Koncernkonsolidering i Boardeaser

Konsolidering på en minut

Bygg snabbt upp ert koncernträd och läs in data för alla bolag direkt från deras ekonomissystem. Skapa sedan enkelt skräddarsydda dashboards och konsoliderade rapportmallar som uppdateras automatiskt månadsvis. Konsolidera varje bolag under minuten!

Koncernkonsolidering i Boardeaser

Vi hjälper er igång !

Automatisera all rapportering på ett par timmar

Steg 1
Boka en demo

Vi visar systemet i detalj så ni får en förståelse för hur allt fungerar. Vi kommer även med en offert för er koncern utifrån era behov och storlek

Steg 2
Testning och implementering

Vi kan sätta upp konton och läsa in bokföringsdata för er koncern. Vårt implementationsteam kollar på struktur och kommer med förslag på plan för implementation

Steg 3
Utbildning och stöd ingår

Utbildning och implementationsstöd ingår i priset. Vi hjälper er att sätta upp och automatisera er konsolidering och rapportering.

Nyckelfunktioner

Automatisk beräkning, kategorisering och problemlösning

Minoritetsägande

Minoritetsägande

Ange ägande i kapital och röster för alla koncernbolag – Boardeaser klassificerar automatiskt alla bolag; dotterbolag, intressebolag och investeringar.

Koncernträd

Internationella dotterbolag

Läs in ekonomisk data från internationella dotterbolag via Excel och få rapportering för varje bolag.

Digital checklista

Kontroller

Inbyggda standardkontroller förenklar, snabbar upp och kvalitetssäkrar koncernens konsolidering och rapportering.

Elimineringar

Elimineringsregler

Använd våra standard-elimineringsregler eller definiera egna regler att använda vid varje koncernkonsolidering.

 • Hundratals bolag kan hanteras i koncernkonsolideringen
 • Koncernstrukturer i flera nivåer
 • Låsning av perioder
 • Helägda dotterbolag, delägda dotterbolag och intressebolag kan hanteras
 • Koppling till aktiebok för aktuell status på ägande och flaggning vid förändring
 • Framtagning av minoritetsandel
 • Hantering av perioder som månader, kvartal, tertial, år eller vilken period som önskas
 • Automatisk överföring av elimineringar och balansposter mellan räkenskapsår
 • Hantera internationella dotterbolag
 • Valutakurser per dag och snittkurs per månad och år
 • KPIer i dotterbolag och koncern
 • Hanterar olika kontoplaner för bolag och koncern
 • Kontobrygga för att normera konton i hela koncern
 • Elimineringseditor för automatisk, halvautomatiska och manuella elimineringar
 • Import och export av elimineringar till och från Excel och Google Sheets
 • ”Drill-down” och ”fly-over” på alla poster, konton och variabler (utveckling över tid, trender, tillväxttakt, R3, R12, etc. i tabell och graf)
 • Standardmallar koncern för dashboards, rapporter, tabeller, grafer och nyckeltal
 • Standardmallar dotterbolag för dashboards, rapporter, tabeller, grafer och nyckeltal
 • Lätt bygga egna dashboards, rapporter, tabeller, grafer och nyckeltal
 • Hanterar alla affärsområden, resultatenheter, projekt, etc. i koncernbolagen för dashboards, rapporter, tabeller, grafer och nyckeltal
 • Hanterar K3/IFRS16
 • Kontroll av inläsning av dotterbolagens räkenskaper gjorts korrekt samt logg
 • Detektering av diffar i interkoncern

Skapa skräddarsydda rapporter

Med Boardeasers tilläggsprodukter kan du skapa egna grafer, tabeller och rapportmallar för att skräddarsy koncernrapporter med konsoliderad data. Du kan också skapa automatiserade och detaljerade rapporter för varje dotterbolag. 

Koncernkonsolidering i Boardeaser

Boka gratis demo

Boka gärna en kostnadsfri demo för att få inblick i hur vi kan effektivisera och höja kvaliteten på ditt arbete. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort med förslag på tider.

porträtt på Pär Haga, Vd på Boardeaser

Pär Haga

Vd

+46 73 725 19 83
par@boardeaser.com