Grönt styrelsearbete

 i Om Boardeaser

Gör styrelsearbetet papperslöst! Med Boardeaser behövs inga utskrifter, transporter eller fysisk lagring.

  • Läs mötesmaterialet digitalt inför styrelsemötet – inget behöver skrivas ut
  • Mötesprotokoll signeras elektroniskt – inget behöver skrivas ut
  • Elektronisk signering av årsredovisning* – inga papper eller transporter
  • Elektronisk signering av revisionsberättelse* – inga papper eller transporter
  • Lagra alla styrelsedokument digitalt – säkerställ compliance utan papper
  • Signera valfria dokument elektroniskt och lagra i Boardeaser – inga utskrifter
  • Digital analys av ekonomi och budget – inga utskrifter
  • Digitala VD-rapporter – inga utskrifter

Tack vare en helt digital lösning kan styrelsen arbeta papperslöst och miljövänligt med Boardeaser. Hela mötesdokumentationen sker digitalt inklusive elektronisk signering av protokoll.

Slipp skriva ut och skicka runt papper för signering av årsredovisning och revisionsberättelse* – hela hanteringen sker i Boardeaser.

Förutom miljön sparar du även tid med digitalt styrelsearbete. Protokoll, rapporter och andra dokument hittas på ett ställe och är sökbara.

*Kommer våren 2018. Bolagsverket kräver än så länge inskick av årsredovisningen på papper.

Senaste inlägg