#1018 – Om skatten inte är betald, vem är betalningsansvarig?

Svarsalternativ:

A. Revisorn
B. Huvudägaren
C. VD
D. Styrelsen

Du svarade tyvärr fel

Ditt svar: C. Vd

Rätt svar är: D. Styrelsen

Beskrivning

Styrelsen är företrädare för bolaget som juridisk person och ansvarar personligen och solidariskt för ej betalda skatter.

Det är varje styrelseledamots ansvar att verifiera att skatten har betalts.

Referens

Skatteverket – Betalningsansvar
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/betalningsansvarforjuridiskapersoner.4.6f9866931215a607a4f80003631.html