#1014 – När måste ett aktiebolag ha en revisor?

Svarsalternativ:

A. Om bolaget har fler än 3 anställda (i medeltal)
B. Om bolagets har mer än 1,5 miljoner kronor I balansomslutning
C. Om bolaget har mer än 3 miljoner kronor I nettoomsättning.
D. Ett bolag som uppfyller 2 av 3 ovanstående

Du svarade rätt!

Ditt svar: D: Ett bolag som uppfyller 2 av 3 ovanstående

Beskrivning

Bolaget behöver inte ha revisor om inte två av följande krav är uppfyllda: fler än 3 anställda, 3 MSEK i omsättning eller 1,5 MSEK i balansomslutning.

Ett bolag behöver ha revisor om det är publikt, om det är i bransch som enligt lag kräver revisor t ex bank och om det har vinstbegränsningar.

Ett bolag måste ha en styrelsemedlem och en styrelsesuppleant.

En styrelseledamot måste vara över 18 år, får inte vara i personlig konkurs, får inte ha förvaltare och får inte ha näringsförbud.

Ett bolag behöver inte ha VD.

Ett bolag behöver ha en styrelseordförande om det är två eller flera styrelseledamöter.

Ett publikt bolag måste ha minst 3 styrelseledamöter.

Referens

Bolagsverket – Styrelse och VD
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/styrelse/vd-1.3172

Bolagsverket – Aktiebolag utan revisor
http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.13093!/Menu/general/columncontent/file/aktiebolag-utan-revisor.pdf