#1001 – Vad är en kontrollbalansräkning?

Svarsalternativ:

A. En kontroll att kassan stämmer
B. Månatlig kontroll att balanskonton stämmer
C. En särskild balansräkning som måste upprättas vid en kritisk gräns
D. Alla tre ovan

Du svarade Rätt! Ditt svar:

C. En särskild balansräkning som måste upprättas vid en kritisk gräns

fraga1001

Beskrivning

Kontrollbalansräkning måste upprättas när bolagets egna kapital understiger 50% av aktiekapitalet.

När ett bolags egna kapital befaras understiga halva aktiekapitalet måste styrelsen tillse att en kontrollbalansräkning upprättas varefter bolaget har 8 månader på sig att återställa hela (100%) aktiekapitalet.

Har styrelsen upprättat kontrollbalansräkning och 50% av aktiekapitalet förbrukats måste styrelsen också kalla till bolagsstämma.

Om inte aktiekapitalet har återställts inom 8 månader måste styrelsen begära bolaget i konkurs, eller driva verksamheten vidare med fullt personligt solidariskt betalningsansvar.

Ska verksamheten drivas vidare eller försättas i konkurs måste en andra kontrollbalansräkning upprättas och styrelsen måste då kalla till en andra

bolagsstämma. Driver ägarna via bolagsstämman bolaget vidare trots att det egna kapitalet fortfarande understiger halva aktiekapitalet blir även ägarna ansvariga för bolagets ej uppfyllda skyldigheter.

Upprättas inte kontrollbalansräkning så är styrelsen personligt solidariskt ansvarig för alla bolagets åtagande. Det kan alltså väldigt snabbt bli mycket dyrt för styrelseledamoten.

Styrelseledamoten är ansvarig oberoende om man upptäcker eller inte upptäcker att det egna kapitalet understiger halva aktiekapitalet. Det finns inga förmildrande omständigheter som exempelvis att man inte fått information eller informationen har varit felaktig.

Ett råd är att kontakta revisor så snart man börjar närma sig en situation där kontrollbalansräkning skall upprättas.

Det är lätt att upptäcka situationen genom att gå in i bolagets balansräkning och ta fram aktiekapitalet och jämföra med det egna kapitalet. Se bild.

Det bör dock observeras att innevarande års förlust / vinst i många ekonomiska balansräkningar inte är med och det bör man ta hänsyn till.

Bilden visar hur aktiekapitalet ingår i det egna kapitalet och hur en förlust minskar både tillgång och skuldsidan av balansräkningen så att det egna kapitalet blir mindre än50% av aktiekapitalet.

 

Referens

Björn Lundén information – Kontrollbalansräkning
http://www.blinfo.se/kontrollbalansrakning-20111109

DokuMera – Kontrollbalansräkning
http://www.dokumera.se/kontrollbalansrakning_1549_dc.html?gclid=Cj0KCQjw_JrMBRDPARIsACis1Hy1w8ikMAOlfJDGak6unOOmoppMJTHwsSX_jscw62BhbQdA6mttOgaAonKEALw_wcB