logo_vit

Modernt styrelsearbete

Presentation av hur er styrelse kan arbeta
mer effektivt och fatta bättre beslut

Professionellt styrelsearbete

Boardeaser är en molntjänst skräddarsydd för att underlätta och höja kvaliteten på styrelsearbetet i små och stora styrelser. Vi har strukturerat upp styrelsens arbete och byggt lättöverskådliga vyer, effektiva flöden och smarta funktioner.

Innehåll

Vår vision för framtidens styrelsearbete

Boardeasers basfunktioner

Tilläggstjänster

Priser

Nästa steg

Vår vision för framtidens styrelsearbete

30% backspegel och 70% framtid, inte tvärt om

 • Styrelsen måste fokusera all sin tid på det som skapar värde i bolaget, att fatta bästa möjliga strategiska beslut för framtiden.
 • Allt tid som ägnas åt okvalificerade och onödiga uppgifter är slöseri med tid.
 • Styrelsens arbete ska fungera smärtfritt och de ska få den information de behöver serverat på ett översiktligt och pedagogiskt sätt.

Realtidsdata istället för inaktuella kvartalsrapporter

 • Förändringshastighet i omvärlden går allt snabbare.
 • Styrelsen måste snabbt kunna fånga upp avvikelser och varningssignaler från verksamheten och kunna reagera på dem direkt.
 • Inaktuell och felaktig data kan leda till att åtgärder sker för sent eller i värsta fall att besluten är fel.

Höga krav på snabbhet och beslut

Klicka här
dashboard1dashboard2styrelserum

Klicka här

Boardeaser hjälper er styrelse arbeta effektivt

Boardeaser höjer kvaliteten och effektiviteten i ditt styrelsearbete, samtidigt som risken minskar.

Boardeaser samlar in, analyserar, kvalitetssäkrar och presenterar information till styrelseledamoten.

Effektivisera styrelsearbetet

 • Effektiv mötesprocess
 • E-signering
 • Delade dokument
 • Påminnelser
 • Styrelseutvärdering
 • Personlig översikt och för respektive styrelse

Task management & transparens

 • Status på egna och andras att-göra-uppgifter
 • Beslut och beslutsuppföljning
 • Personlig task manager
 • Automatiska to-dos för t.ex. justera protkoll
 • Påminnelser

Skräddarsydd business intelligence

 • Ekonomisk rapporter direkt från bokföringen
 • RR, BR, Kassaflöden
 • Ladda upp budget (förslag ges från Boardeaser)
 • Analyser på bl.a. resultat, omsättning, likviditet, skatt
 • Importera och visualisera egna KPIer

Hög säkerhet & minskad risk

 • Krypterad datatrafik och fillagring
 • Aktivitetslogg ger spårbarhet
 • Koll på att skatt betalats
 • Varning om man närmar sig kontrollbalans
 • Hjälp att hålla ordning på dokument

Boardeaser

Vi strävar efter att utveckla funktioner och tjänster som effektiviserar och ser till att ni kan lägga tid på rätt saker.

Personlig överblick

Denna vy sätter dig som ledamot i centrum och samlar allt som du förväntas göra och läsa i dina styrelser på ett lättillgängligt sätt. Här hittar du

 • Alla dina kommande möten i alla dina styrelser
 • Lista med vilka dokument du förväntas läsa till varje möte.
 • Lista på alla dina att-göra-uppgifter i varje styrelse samt eventuella deadlines.
 • Om du har något mötesrelaterad uppgift, t.ex. som sekreterare eller justerare.

Styrelserummet

Denna vy sätter styrelsens arbete i centrum och ger en översikt för alla aktiva möten.

 • Se var varje aktivt möte befinner sig i mötesprocessen
 • Information om vem som gjort uppdateringar
 • Information vilka som har justerat och kommenterat
 • Snabblänkar till t.ex. redigera och kommentera

Mötesprocess

Tid & plats
Sätt tid och plats för mötet, du kan även skicka ut en kalenderfil redan nu så styrelsen kan lägga in i kalendern.

Dagordning
Utgå från vår eller egen mall, lägg till extra punkter och bifoga dokument. Du kan även kategorisera och sätta beräknad tidsåtgång på varje punkt.

Kallelse
När dagordningen är klar kan du skicka kallelse till styrelsen samt en begränsad inbjudan till externa personer.

Protokoll
Bocka för närvarande, välj sekreterare och justerare. Sen skriver ni in mötesanteckningar direkt i systemet och kan även specificera beslut och tilldela att-göra-uppgifter.

Justera
När sekreteraren är klar med anteckningarna skickas protokollet till valda justerare som kan bifoga kommentarer på punkterna. Även övriga ledamöter har möjlighet att kommentera.

Godkänn och signera
När protokollet godkänts så kan ni antingen skriva ut det och signera manuellt eller skicka det för e-signering

Standardfraser

Boardeaser effektiviserar protokollskrivande och harmoniserar er terminologi. Sätt upp fraser som ni använder ofta eller använda de som ligger med från start. När ni börjar skriva en mening får ni direkt upp matchande förslag och kan välja det som passar.

Ni kan även spara mötesanteckningar i dagordningsmallen och på så vis ha alla formaliapunkter färdigskrivna när ni börjar skriva protokollet.

Att-göra-uppgifter

Att saker och ting faktiskt blir gjorda är viktigt. Boardeaser ser till att samtliga er i er styrelse gör det dem ska och att ni ser resultat.

 • Tilldela att-göra-uppgifter från protokoll eller under fliken ”Att-göra-uppgifter”
 • Specificera uppgift, ansvarig person samt en eventuell deadline.
 • Påminnelser skickas 5 dagar innan deadline, vid deadline samt vid passerad deadline.
 • Översikt för hela styrelsens att-göra-uppgifter samt dina personliga samlade på din personliga överblick.

Beslut och beslutsuppföljning

Den viktigaste uppgiften en styrelse har är att fatta beslut och se till att dessa genomförs. Med hjälp av Boardeasers enkla och översiktliga beslutsuppföljning har detta aldrig varit lättare.

 • Ni specificerar varje beslut styrelsen fattar direkt i protokollet samt eventuellt ansvarig person samt deadline
 • Alla beslut listas under fliken ”Beslutsuppföljning” där ni kan följa utvecklingen av varje beslut
 • Möjlighet att ändra status (ej påbörjat, pågående,  klart, godkänt, nedprioriterat, borttaget och arkiverat) samt kommentera händelseförlopp.
 • Möjlighet att exportera beslutslista som PDF eller excel.

Delade dokument

Det är viktigt att styrelsen alltid har tillgång till viktiga dokument för att kunna göra sitt jobb.

 • Skapa egna mappar och undermappar
 • Ändra plats med drag n drop
 • Möjlighet att skicka notis till alla eller utvalda personer i styrelsen.
 • Lista där man kan se vem som har läst vad
 • Möjlighet att exportera filer och mappar som .zip
 • Alla dokument som bifogar till styrelsemöten samlas under en mapp. Inkluderar även dagordning och slutligt protokoll som pdf.

Kontaktbok

Med vår kontaktbok hittar era ledamöter snabbt kontaktinformation till andra ledamöter och andra viktiga personer och konsulter (t.ex. revisor, ledningsgrupp etc.)

 • Fält för namn, adress, e-post, telefonnummer, titel/företag, foto, beskrivning, sociala-medier-konton.
 • Möjlighet att ladda upp dokument kopplat till kontakt (t.ex. anställningskontrakt)

Säkerhet

Styrelsen handskas med mycket känsligt material vilket gör att säkerheten blir väldigt viktig. Vi jobbar hårt med att hålla så hög säkerhetsnivå som möjligt.

 • All datatrafik är krypterad över SSL (SHA-256 med RSA kryptering)
 • Filer krypteras med AES-256 och lagras på AWS S3 i Irland
 • Dagliga back-uper som sparas i Heroku
 • Aktivitetslogg och spårbarhet
 • Interna behörighetsnivåer
 • Isolerade behörighetszoner
 • Säker E-Signering för dokument via Assently

Våra tilläggstjänster

Vi strävar efter att utveckla marknadens mest kompletta verktyg för styrelsearbete. Genom att dela upp en del större funktioner som tilläggstjänster kan ni välja och betala bara för det ni behöver.

Boardeaser Financials beta

Boardeaser Financials säkerställer att styrelsen har aktuell, relevant och pedagogisk ekonomisk insyn i organisationen.

 • Ekonomiska rapporter & grafer anpassade för styrelser
 • Automatisk generering, distribution och lagring av ekonomisk information
 • Dashboard för att se flera bolagsrapporter
 • Omfattande standard analyser och nyckeltal
 • Fler års analyser
 • Styrelseledamoten kan skapa sin egen ekonomiuppföljning
 • Automatisk notifiering när ny information tillgänglig
 • Automatisk kvalitetsuppföljning av den ekonomisk informationen
 • Fungerar för alla svenska bokföringssystem
 • Hjälptexter och förklaring till syfte med nyckeltal och graf

 Business intelligence skräddarsytt för din styrelse

1

Data laddas upp via sie-filer eller excelfil

Bokföringsdata

Inläsning av sie-filer

Egna KPIer

Inläsning av exceldokument

Budget via excelinläsning

Inläsning av exceldokument

2

Boardeaser läser in, strukturerar och analyserar data. Helt automatiserat

logo

3

Boardeaser visualiserar data för styrelsen på ett pedagogiskt och strukturerat sätt.

Visualiserar nyckeltal

Dashboard, grafer och tabeller

Ta fram egna nycketal

Baserat på bokföring och/eller KPIer

Allt jämförs med budget

Data presenteras jämfört med budget/mål/samma period föregående år

4

Styrelse och ledning kan välja att distribuera ekonomiska rapporterna till t.ex.:

Ägare

Via ett ”investor relations rum”

Revisor

Få revisorsutlåtande när ni vill

Andra intressenter

T.ex. vid due diligence eller till långivare

Dashboard för snabb översikt

Antal nya användare 

foundersalliance

1 203
Utfall

1 500
Budget

Konverteringsgrad 

foundersalliance

12%
Utfall

15%
Budget

Omsättning (TSEK)

foundersalliance

11 203
Utfall

19 500
Budget

Analyser

Vi har tagit fram en mall som ligger med som standard.

Vill du ha en skräddarsydd rapport? Inga problem, vi kan skapa en mall utifrån era behov och önskemål. 

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Likviditetsanalys
 • Eget kapitalanalys
 • Kontrollbalansanalys
 • Analys och kontroll av skattebetalningar
 • Utestående kundfakturaanalys
 • Snitt längd utestående kundfakturor
 • Kassalikviditets utveckling
 • Soliditet
 • Resultatanalys mot budget
 • Resultatmarginal utveckling
 • Omsättningsanalys mot budget
 • Omsättningstillväxt utveckling
 • Utdelningsutrymme för ägare
 • Kassaflödes analys
 • Trender över flera år
 • Upplösning på månad, vecka, dag, kvartal och/eller år
 • Rullande 3 och 12 medelvärde
 • Många variationer på varje graf och tabell

Boardeaser Evaluation

Skapa styrelse- och VD-utvärderingar baserat på professionella mallar och distribuera till styrelsen snabbt och enkelt.

 • Flera professionellt framtagna mallar med från start
 • Lägg till och redigera efter egna frågor med vår frågeeditor
 • Möjlighet att skapa egna utvärderingar och spara som mall
 • Boardeaser påminner och ser till att alla svarar
 • Slutresultatet blir snygg och intuitiv rapport
 • Stöd för att extern konsult utför VD- och styrelseutvärderingen
 • Jämför resultat över tid

Boardeaser E-sign

Signera protokoll och andra dokument med elektronisk signatur genom vår partner Assently.

 • Integrerat i mötesprocessen
 • Möjlighet att signera med BankID, touch-signatur
 • Fler punkter

FA Styrelse

Boardeaser bas
E-sign
Business intelligence
CEO report

Medlemsråd

Boardeaser bas
Evaluation

Premiumråd

Boardeaser bas
Evaluation

Frågor eller boka demo?

Vi svarar gärna på era frågor och om ni vill ha en liten genomgång av systemet över telefon så får ni gärna höra av er.

Pär Haga, VD
+46 73 725 19 83
par@boardeaser.com

Skicka meddelande