Boardeaser Reports

VD rapportering som spar tid

Så skriver du en vass Vd-rapport

Framgångsrikt styrelsearbete bygger på att styrelsen har en korrekt bild av bolagets situation. Ett bra sätt för styrelsen att hålla sig uppdaterad är genom regelbunden och snabböverskådlig rapportering från VD och övrig ledning.

Enligt aktiebolagslagen (8 kap. 5 §) är det styrelsens ansvar att berätta vad som ska ingå i rapporteringen även om det lämpligen görs i dialog med VD och ledning. Här är några områden som alltid bör inkluderas:

  • Ekonomi
  • Affärsdrivande aktiviteter
  • Personal och organisation
  • Kommande händelser och scenarier
  • Uppföljning av uppsatta mål

 

Rapportera med Boardeaser

Med Boardeaser Reports går det att lättare än någonsin att rapportera till styrelsen genom att använda någon av de färdiga mallarna eller skapa din egen. Tillsammans med tillägget Boardeaser Financials inkluderas bolagets finansiella data automatiskt i rapporten med de senaste siffrorna.

Börja med att diskutera tillsammans med styrelsen vilken information den vill ha i kortfattad form, styrelsen ska ju ha ett helikopterperspektiv och inte fastna i detaljer. Rapporterna skapar du i Boardeaser Reports med grafer och tabeller från Boardeaser Financials eller egna texter och bilder. Använd någon av de färdiga mallarna i Boardeaser som utgångspunkt eller skapa din egen rapportmall. Nyckeltal används för att följa upp verksamheten över tid och för att jämföra planer och budget mot verkligt utfall. Dessutom visar dessa tal snabbt på förändringar i verksamheten som styrelse och ledning behöver agera på. Ett stort antal ekonomiska nyckeltal finns inbyggda i Boardeaser Financials vilket gör att du med bara ett klick kan lägga till dem i rapporten. Här är några som alltid är nyttiga att följa:

  • Omsättning
  • Kassaflöde
  • Likviditet
  • Eget kapital
  • Avstämning mot budget

Utöver ekonomiska nyckeltal är det bra att fundera på nyckeltal som mäter just era affärer, så att ni vet om ni är på rätt väg mot de mål ni satt upp. Digitala aktiviteter är lätta att mäta, till exempel antalet besökare på er webbsida. När rapporten är klar kan du distribuera den till styrelsen med ett klick, den arkiveras självklart också automatiskt för framtiden i Boardeaser.