KONTROLL OCH HÖGRE PRECISION

Budgetverktyg för budget och prognostisering

Med Boardeaser får du ett smidigt och flexibelt budgetverktyg för ert budget och prognosarbete! Få budgetförslag och automatisk jämförelse med utfall mot budget.

Boardeasers budgetverktyg är en verklig tidsparare för bolagets finans- och ekonomiavdelning.

Blå prickar
Laptop och mobiltelefon

Prognos och budgetverktyg i molnet

Boardeasers verktyg för budget och prognostisering är utvecklat för att underlätta er prognos– och budgetprocess och samtidigt höja kvalitén och minska risken för fel.

Vårt budgetverktyg är flexibelt och helt anpassningsbart utefter just er verksamhet och era unika behov.

Med våra verktyg jobbar du modern och datadrivet i molnet och  du innefattar budget och prognos på ett enkelt vis i er finansiella rapportering

Hos oss skapar du skräddarsydda rapporter och grafer där du kan jämför budget mot utfall och snabbt upptäcka budgetavvikelser.

 

Man och kvinna sitter vid skrivbord och tittar tillsammans i IPdad

Prognoser

Prognosarbete kan ofta kan vara både komplicerat och tidskrävande. Med vårt prognosverktyg kan du väldigt enkelt och med endast några knappklick skapa prognoser utifrån olika scenarion och automatiskt generera prognosförslag baserade på KPI:er och trender.

Rullande 12

Vårt verktyg för rullande prognoser som ofta kallas för rullande 12 ger dig den flexibilitet och anpassningsförmåga som idag krävs för att lyckas parera tvära kast och överraskningar i dagens snabbfotade värld.

Med rullande prognoser får ni en kontinuerligt uppdaterad bild av nuläget istället för det klassiska viset med prognoser under en  statisk tidsperiod.

Vårt prognosverktyg ger er automatiska prognosförslag med valfria intervall, månader, kvartal, halvår osv. 

Det ger er en mer precis bild av nuläget vilket hjälper er att styra ert bolag mer framgångsrikt, ta bättre och snabbare beslut och minimerar risken att bli omsprungen av konkurrenter.

Klassisk budget och prognos, rullande med 12-18 månader eller med dynamisk längd?

Det finns flera metoder för budgetering och prognostisering och det är inte alltid helt lätt att veta vilken som är bäst. Här läser du mer om för och nackdelarna med rullande 12.

Hur vårt budgetverktyg fungerar i praktiken

Ladda enkelt  upp din bokföring via din SIE- fil och budgeten från  Excel, vårt kraftfulla verktyg tar därefter hand om matchningen.

Vi tar automatiskt fram budget med hjälp av historik och trender. Via din inlästa budget får du automatisk avstämning månadsvis och ackumulerat. 

Du slipper det manuella arbetet med datainsamling, versionshantering, skapandet av mallar, utskick av olika Excel-ark och konsolidering av budgetmallar.

Du kan alltid exportera en budgetmall eller ett budgetförslag till Excel.

Testa gratis

Testa allt helt gratis under 30 dagar genom att registrera dig här och aktivera tillägget Financials för att få tillgång till funktionen budget och prognos.

Budget och prognos
Stapeldiagram

Några av funktionerna i budgetverktyget

Budgetverktyget ger er en omfattande översikt

Boardeaser är en komplett lösning för budget och prognos, analys, rapportering och visualisering. Vi ger er det beslutstöd som ni så väl behöver för att lyckas.

Tre kollegor sitter och tittar in i sina skärmar

Boka gratis demo

Lägg inte onödig tid på budget, prognos och rapportering när det inte behövs.

Våra verktyg gör det enkelt att skapa och hantera er budget och prognosprocess – oavsett bransch.

Boka en kostnadsfri och förutsättningslös demo med en av våra experter för en diskussion om hur er budgetprocess kan optimeras eller om du vill veta mer om våra andra lösningar.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort med förslag på tider.

porträtt på Pär Haga, Vd på Boardeaser

Pär Haga

Vd

+46 73 725 19 83
par@boardeaser.com

Läs mer om våra lösningar

Vi har fler verktyg och funktioner utöver budget och prognos. Boardeaser bygger på att man väljer de verktyg/lösningar man vill använda och betalar därefter enbart för dem. 

Här nedan kan ni se och läsa mer om några av våra huvudprodukter.

Styrelseportal

styrelseportal-icon

Boardeasers styrelseportal effektiviserar alla delar av styrelsearbetet. Smarta funktioner, tydlig mötesprocess och användarvänligt gränssnitt sparar er värdefulla arbetstimmar.

Rapportering

grön ikon för rapportering

Läs in en bokföringsfil från ert ekonomisystem och Boardeaser presenterar automatiskt er data i pedagogiska och snygga grafer, nyckeltal och tabeller. Få budgetförslag och automatisk jämförelse med utfall mot budget.

Koncernrapport

konsolidering-icon

Koncernrapportering i Boardeaser ger en pedagogisk, insiktsfull och uttöm­mande rapportering för hela koncernen och dess dotterbolag – till styrelse, vd, CFO och verksamheten.

Governance

gul ikon för kontrakt

Håll ordning och reda på viktiga avtal. Genom att enkelt kontrollera, organisera och följa upp alla avtal kan du både kostnadsbespara och höja bolagets värde.