Effektivt styrelsearbete

Presentation

Modernt styrelsearbete med Boardeaser

Effektivisera styrelsearbetet

 • Effektiv mötesprocess
 • E-signering
 • Delade dokument
 • Påminnelser
 • Personlig översikt och för respektive styrelse

Task management

 • Status på egna och andras att-göra-uppgifter
 • Beslut och beslutsuppföljning
 • Personlig task manager
 • Påminnelser

Business intelligence

 • Ekonomisk rapporter direkt från bokföringen
 • RR, BR, Kassaflöden
 • Analyser på bl.a. resultat, omsättning, likviditet, skatt
 • Importera och visualisera egna KPIer

Höjd säkerhet & minskad risk

 • Krypterad datatrafik och fillagring
 • Aktivitetslogg ger spårbarhet
 • Koll på att skatt betalats
 • Varning om man närmar sig kontrollbalans
 • Hjälp att hålla ordning på dokument

Hur Boardeaser kan hjälpa dig

Effektivisera styrelsearbetet

 • Effektiv mötesprocess
 • E-signering
 • Delade dokument
 • Påminnelser
 • Personlig översikt och för respektive styrelse

Task management & transparens

 • Status på egna och andras att-göra-uppgifter
 • Beslut och beslutsuppföljning
 • Personlig task manager
 • Automatiska to-dos för t.ex. justera protkoll
 • Påminnelser

Beslutsstöd & insikter

 • Ekonomisk rapporter direkt från bokföringen
 • RR, BR, Kassaflöden
 • Analyser på bl.a. resultat, omsättning, likviditet, skatt
 • Importera och visualisera egna KPIer

Höjd säkerhet & minskad risk

 • Krypterad datatrafik och fillagring
 • Aktivitetslogg ger spårbarhet
 • Koll på att skatt betalats
 • Varning om man närmar sig kontrollbalans
 • Hjälp att hålla ordning på dokument

Effektivisera

Beräknad tidsåtgång per punkt

Möjlighet att sätta beräknad tidsåtgång per punkt på dagordningen så ni får ett schema och kan hålla effektiva möten.

Behörighetshantering

Möjlighet att sätta olika roller och behörigheter på användare i styrelsen.

Kontaktbok & boenderegister

Samla kontaktuppgifter till t.ex. förvaltare, vaktmästare samt möjlighet att lägga in register på boende i fastigheten.

Avtalshantering

Lägg in löptid för avtal som att-göra-uppgift och tilldela ansvarig som ansvarar för uppsägning eller förlängning.

Krypterat & säkert

All trafik och fillagring är krypterad för högsta säkerhet.

Deadlines & påminnelser

Boardeaser ser till att alla kommer pålästa till möten och gör det dem ska.

Effektiv distribution av information och dokument

Ledningsgrupp

Vd

CFO

Revisor

Ägare

logo

Investerare

Bank

Jurister

Konsulter

Data laddas upp via sie-filer eller excelfil

Bokföringsdata

Inläsning av sie-filer

Egna KPIer

Inläsning av exceldokument

Budget via excelinläsning

Inläsning av exceldokument

Boardeaser läser in, strukturerar och analyserar data

logo

Boardeaser visualiserar data för styrelsen på ett pedagogiskt och strukturerat sätt.

Visualiserar nyckeltal

Dashboard, grafer och tabeller

Ta fram egna nycketal

Baserat på bokföring och/eller KPIer

Allt jämförs med budget

Data presenteras jämfört med budget/mål/samma period föregående år