styrelseplanering

Så lyckas du med styrelseplaneringen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Spara tid genom att årsplanera i Boardeaser Styrelseportal. Styrelser som lägger tid på sin styrelseplanering får tillbaka investeringen med ränta under åren. Genom att planera det som går att förutse har styrelsen också mycket lättare att hantera det oförutsedda.

Fördelar med Boardeasers Årsplanering

 • Mötestider blir uppbokade i kalendern vilket ökar chansen att mötet blir av
 • Ger struktur för styrelsen i sitt arbete
 • Ger struktur för ledningsgrupp och organisation
 • Styrelsen får med sina åtaganden i en logisk ordning
 • Utbildande för styrelsen som ser vilka teman som bör behandlas
 • Ger ett bra stöd i arbetet för alla kring styrelsen
 • Ladda ner Årsplaneringen som en pedagogisk och snygg rapport

Bra att ta med er i er styrelseplanering

Normalt styrelsearbete i ett aktiebolag kräver 4-6 styrelsemöten per år, i bostadsrättsföreningar är det vanligt med några fler. Se till att alla i styrelsen tar del av planeringen och lägger in de preliminära datumen för de planerade mötena i sina kalendrar så fort de är bestämda. Ingår teman för styrelsemötena i planeringen är det bra att avsätta 50% av mötets tid till dessa frågor, det går att bestämma ett huvudtema och ett bitema eftersom det finns många områden att täcka. Här är några förslag på teman för möten:

 • Finansiella frågor & budget
 • Marknad
 • Årsredovisning
 • Ledning & organisation
 • IT & digitaliseringsfrågor
 • Kundnöjdhet och support
 • Lanseringar
 • Produktion
 • Försäljning
 • Konkurrentanalys
 • Personalnöjdhet & personalfrågor
 • Strategi
 • Affärsplan
 • Utvärdering av fjolåret
 • Studiebesök i verksamheten
 • Styrelseutvärdering

Ordföranden ansvarar

Det är styrelsens ordförande som ansvarar för planeringen av styrelsearbetet men det kan vara bra att planera i samråd med bolagets vd och den övriga styrelsen. Planeringen ska oavsett förarbetet fastslås av styrelsen på ett styrelsemöte, förslagsvis på det konstituerande styrelsemötet som ju är styrelsens första möte efter stämman. Årsplanering är ett bra stöd för alla styrelser och bör ingå i styrelsens arbetsordning, även om en sådan enligt aktiebolagslagen endast krävs för publika aktiebolag.

Det konstituerande styrelsemötet

Det är vanligt att det konstituerande styrelsemötet avklaras snabbt som en formalitet, men se till att utnyttja det genom att gå igenom planeringen för styrelseåret inklusive varje mötes tema. Har sammansättningen ändrats från föregående år är det ett bra tillfälle för alla ledamöter att presentera sig och sin kompetens. Även vd kan bjudas in för att ge en personlig syn på bolagets läge och mål för det kommande året.

I föreningar

Styrelser i föreningar har självklart också stor nytta av årsplanering, kanske ännu mer i och med att styrelsen även ofta fungerar som verksamhetsledning. Stämman kan i föreningar ha en större tyngd då medlemmar ges möjlighet att motionera, i årsplaneringen ska styrelsen därför ges tid att behandla dessa motioner. I bostadsrättsföreningar bör det finnas en flerårig underhållsplan av föreningens fastighet(er), denna underhållsplan ger normalt styrelsen diverse aktiviteter att hantera varje år.

Sköt er Styrelseplanering med Boardeaser

Boardeasers funktion Årsplanering ger en lättöverskådlig bild av planerade möten och aktiviteter år för år.

Så här gör du:
Logga in eller skapa konto och klicka på Årsplanering i Styrelseportalen för att se redan planerade aktiviteter. Lägg in möten själv för kommande år eller skapa planeringen av ett styrelseår med förslag på olika teman för varje möte genom att klicka på Ny årsplanering. Du kan välja att se allt som ska ske eller filtrera på det som är relevant för din roll. En god framförhållning och överblickbarhet skapas genom att alla kan se årsplaneringen och vilka aktiviteter styrelsen har framför sig.

Läs fler inlägg

Viktiga-nyckeltal

Viktiga nyckeltal – så väljer du

Är du styrelseledamot eller rapporterar till styrelsen? Lär dig välja rätt och viktiga nyckeltal att följa. Vi ger dig tre enkla tips.