arbeta-gdpr-säkert

Arbeta GDPR-säkert med Boardeaser

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Arbetar er styrelse GDPR-säkert? 

Boardeaser är förberett inför att den nya Dataskyddförordningen (GDPR) träder i kraft 25 maj så att ni kan arbeta GDPR-säkert.

Åtgärder för att ni ska kunna arbeta GDPR-säkert:

 • Uppdaterad Dataskyddspolicy
 • Uppdaterade interna säkerhetsrutiner
 • Uppdaterade villkor inklusive biträdesavtal
 • Registrerades rättigheter kan säkerställas
 • Boardeaser uppfyller krav för personuppgiftsbiträde

När kunder till Boardeaser använder tjänsten för att lagra personuppgifter kallas detta för personuppgiftsansvarig. Det innebär att våra kunder äger informationen som lagras i tjänsten, det är endast de som har tillgång till personuppgifterna och de som ansvarar för att de hanteras på rätt sätt.

Då Boardeaser tillhandahåller en tjänst där det går att lagra personuppgifter agerar Boardeaser personuppgiftsbiträde. Boardeaser garanterar att personuppgifter som lagras i tjänsten skyddas och att det finns rutiner på plats så att registrerades rättigheter kan säkerställas.

Boardeaser lagrar också personuppgifter, till exempel namn och epostadress till våra kunder eller intressenter. Boardeaser har därför infört rutiner för att även denna hantering ska följa regelverket, som till exempel att epostadresser som personer uppger för att läsa vårt nyhetsbrev endast används till detta.

Läs mer i Boardeasers Dataskyddspolicy och se våra villkor för tjänsten.

Gör vårt test – är er styrelse förberedd på att arbeta GDPR-säkert?

GDPR gäller för styrelsen såväl som resten av verksamheten i en organisation. Gör vårt test – kan ni svara ja på alla frågor? 

 1. Är ni medvetna om vad den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär för er?Säkerställ att ni kan följa GDPR utifrån er situation genom att läsa om grunderna på Datainspektionens webbplats.
 2. Lagrar ni personuppgifter på rätt sätt?
  Ett inventering måste göras med vilka typer av personuppgifter som lagras och var detta sker. Ett så kallat biträdesavtal måste dessutom finnas med externa tjänster. Boardeasers tjänstevillkor inkluderar ett biträdesavtal, se detta på Inställningar när du loggar in, eller på vår sida för Villkor.
 3. Har ni rutiner för att tillgodose registrerades rättigheter?
  Registrerade har ett antal rättigheter som den personuppgiftsansvariga måste kunna tillgodose. Boardeaser har tagit fram rutiner för att säkerställa registrerades rättigheter och även att bistå våra kunder som biträde.
 4. Finns rutiner för personuppgiftsincidenter?
  Rutiner måste finnas för att kunna upptäcka och hantera eventuella fall av personuppgiftsincidenter. Dessa ska dessutom rapporteras inom 72 timmar till Datainspektionen. Boardeaser har säkerställt rutiner för övervakning och rapportering av personuppgiftsincidenter.
 5. Lagrar organisationen personuppgifter säkert?
  GDPR ställer krav på att personuppgifter ska lagras säkert. Boardeaser är säkert byggt från grunden, exempelvis överförs och lagras all data krypterat. 

Har ni svarat ja på frågorna ovan kan ni känna er trygga med att ni arbetar GDPR-säkert.

Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionens webbplats: datainspektionen.se

Att använda Boardeaser verktyg så som Styrelseportal, Finansiell rapportering innebär att ni arbetar GDPR-säkert.

Klicka här för att läsa mer om hur ni i styrelsen kan arbeta säkert.

Läs fler inlägg

Viktiga-nyckeltal

Viktiga nyckeltal – så väljer du

Är du styrelseledamot eller rapporterar till styrelsen? Lär dig välja rätt och viktiga nyckeltal att följa. Vi ger dig tre enkla tips.