Effektivt styrelsearbete

Boardeaser är en molntjänst som hjälper styrelser strukturera, förenkla och effektivisera sitt arbete.

Insikter

Ökad transparens och insikt i organisationen och dess ekonomi

Saker blir genomförda

Inbyggd beslutsuppföljning och ansvarstilldelning på beslut och att-göra-punkter.

Ordning & struktur

Strukturerad mötesprocess och dokumentstruktur samt uppföljning av dessa.

Hög säkerhet & minskad risk

Krypterad trafik och lagring och minskad risk för dig som ledamot

Personlig dashboard

Få koll på kommande möten och allt som du förväntas läsa och göra i alla dina styrelser

Beslut och uppföljning

För varje beslut styrelsen fattar kan ni tilldela ansvarig, ändra status och kommentera händelser.

Tidsåtgång per mötespunkt

Sätt ett tidsestimat för varje punkt på dagordning så ser ni till att mötestiden utnyttjas effektivt.

Delade dokument

Se till att styrelsen alltid har tillgång till aktuella och viktiga dokument.

Att-göra & avtalshantering

Full koll på vad alla i styrelsen förväntas göra och till när. Att-göra-funktionen kan även användas för att t.ex. meddela när avtal löper ut.

Kontaktbok & register

Samla kontaktuppgifter till viktiga kontaktpersoner och boende.

Effektiv mötesprocess

Skapa dagordning, skicka kallelse, skriv protkoll, justera och signera med några knappklick. Tydligt och väldigt effektivt!

Deadlines & påminnelser

Boardeaser ser till att alla kommer pålästa till möten och gör det dem ska.

Krypterat & säkert

All trafik och fillagring är krypterad för högsta säkerhet.

ekonomi700_2

Boardeaser Financials beta

Med Boardeaser Financials kan ni automatisera och höja kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Skapa en dashboard från standard mallar eller skapa din egen med nyckeltal, grafer, rapporter utifrån den ekonomiska datan som är viktig för ert företag.

Ta ut en SIE-fil från ert ekonomisystem och ladda upp och Boardeaser tar ut och presenterar allt tydligt, pedagogiskt och snyggt.

Pris från: 199 SEK* /Per styrelse och månad
*Pris beroende på organisationens omsättning. Faktureras årsvis

ceo_report2_okt

Boardeaser Reports beta

Med Boardeaser Vd-rapport skriver du enklare och snabbare en bra månadsrapport till styrelsen, samtidigt som den blir lättare att läsa och mer innehållsrik.

Pris: 199 SEK /Per styrelse och månad
Faktureras årsvis

esignering

Boardeaser E-sign

Elektronisk signering av styrelseprotokoll och andra dokument. Integrerat med Boardeasers mötesprocess och signerade protokoll lagras lättillgängligt i arkivet.

Pris: 149 SEK /Per styrelse och månad
Faktureras årsvis

evaluation

Boardeaser Evaluation

Gör det enkelt att skapa styrelse- och VD utvärderingar utifrån mallar eller med egna frågor. Automatisk distribution, insamling, påminnelse hantering, sammanställning, analys och rapportering.

Pris: 199 SEK /Per styrelse och månad
Faktureras årsvis

Vi svarar gärna på era frågor och ger en kostnadsfri demonstration på plats eller över telefon. Hör av dig enligt uppgifter nedan eller kontaktformulär till höger.

Pär Haga, VD
+46 73 725 19 83
par@boardeaser.com