Verklig huvudman i styrelsen

Verklig huvudman är styrelsens ansvar

Har Bolagsverket hört av sig angående anmälan av verklig huvudman? Det är styrelsen som ansvarar för att informera om verklig huvudman efter att den nya Lagen om registrering av huvudmän trätt i kraft. Lagen gäller styrelser i nästan alla organisationsformer, från aktiebolag till bostadsrättsföreningar.

Vem är verklig huvudman?

Verklig huvudman är den eller de fysiska personer som ytterst kontrollerar en juridisk person, det vill säga ett bolag eller en förening. Det är upp till styrelsen att bedöma detta men om någon:

  • kontrollerar mer än 25% av rösterna på stämman (t ex genom att äga mer än 25% av aktierna i ett aktiebolag)
  • har rätt att tillsätta/avsätta mer än 50% av styrelseledamöterna (t ex genom ett aktieägaravtal)
  • har avtal som ger rätt att utöva kontroll (t ex genom en fullmakt)

kan styrelsen anta att denne är verklig huvudman.

Finns det någon som utövar kontroll och är en juridisk person, till exempel om ett aktiebolag äger aktier i ett annat aktiebolag, måste styrelsen i det senare bolaget ta reda på om det finns en fysisk person uppåt i kedjan som är verklig huvudman.

Utreda och anmäla

Innan 1 februari 2018 ska styrelsen ha anmält verklig huvudman om bolaget eller föreningen var registrerat hos Bolagsverket 1 augusti 2017. Anmälan kan bara göras elektroniskt på bolagsverket.se och är gratis innan 1 februari 2018, därefter kommer en avgift tas ut. För bolag och föreningar som registrerats efter 1 augusti 2017 måste anmälan göras inom fyra veckor. Görs inte anmälan inom respektive tidsfrist kan Bolagsverket utfärda vite (böter).

Uppgifterna ska efter den första anmälan alltid hållas aktuella, om en förändring sker ska alltså informationen hos Bolagsverket uppdateras. En bra rutin för styrelsen att göra en regelbunden utredning är i samband med årsstämman där rösträtten också ska fastslås.

Varför ska verklig huvudman anges?

Lagen utgår från EUs Penningtvättsdirektiv. Det tillkom för att försvåra penningtvätt och därigenom finansiering av terror och kriminalitet. Tidigare har styrelsen inte haft ansvar för att kontrollera om uppgifter kring aktier och röster verkligen stämmer.

Läs mer:
Bolagsverket

Dela inlägget

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skriv ut

Boardeaser använder cookies för du ska få den bästa möjliga upplevelse på vår webbplats.
Läs mer om cookies och hur du kan neka till användningen av dem.